U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Platform for Digital Skills and Jobs

Deadline

Code

CEF-TC-2020-1

Doelstellingen

Het doel van deze oproep is om het ontwerp en de levering te ondersteunen van masterprogramma's die gespecialiseerd zijn in digitale domeinen en die verspreid zullen worden via het Digital Skills and Jobs Core Service Platform. Deze programma's zijn gericht op de ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden om het gebrek aan zeer gespecialiseerde digitale vaardigheden in kunstmatige intelligentie (AI) aan te pakken. In het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie hebben de lidstaten en de Commissie erkend dat het aantal gespecialiseerde masterprogramma's op het gebied van AI moet worden vergroot om meer mensen op te leiden die de inzet van AI in de hele economie mogelijk kunnen maken.

Budget

De CEF Telecom European Platform for Digital Skills and Jobs oproep voor 2020 maakt een indicatieve financiering van € 6,5 miljoen beschikbaar voor voorstellen op dit gebied.

Begunstigden

Alleen de voorstellen die zijn ingediend door de volgende soorten aanvragers komen in aanmerking:

 • een of meer lidstaten;
 • met instemming van de betrokken lidstaat of lidstaten of EER-landen, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of in de lidstaten gevestigde openbare of particuliere ondernemingen of organen.

Voor doelstelling 1:
Om in aanmerking te komen, moeten voorstellen ingediend onder doelstelling 1 worden ingediend door een consortium bestaande uit:

 • Minstens drie Master-uitreikende universiteiten uit drie verschillende lidstaten en / of EER-landen die deelnemen aan het CEF Telecom-programma. Een van de deelnemende universiteiten moet de coördinator van het consortium zijn;
 • Minstens twee kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Elke kmo moet bij het voorstel een statusbeoordelingsrapport indienen dat is gegenereerd via de wizard die beschikbaar is op de webpagina van de Europese Commissie, DG Interne markt, industrie, ondernemerschap en kmo's, waarmee wordt bevestigd dat een bedrijf in aanmerking komt als kmo.
 • Ten minste één excellentie- / onderzoekscentrum met focus op kunstmatige intelligentie. Elk excellentie- / onderzoekscentrum moet een door de bevoegde vertegenwoordiger ondertekende zelfverklaring voorleggen waarin zijn status als excellentie- / onderzoekscentrum wordt bevestigd. De sjabloon van de zelfverklaring is beschikbaar op de oproepwebpagina en mag niet worden gewijzigd.
 • Deelname van de industrie wordt aangemoedigd.

Voor doelstelling 2:
Om in aanmerking te komen, moeten voorstellen ingediend onder doelstelling 2 worden ingediend door een consortium bestaande uit:

 • Minstens drie Master-uitreikende universiteiten uit drie verschillende lidstaten en / of EER-landen die deelnemen aan het CEF Telecom-programma. Een van de deelnemende universiteiten moet de coördinator van het consortium zijn;
 • Ten minste één excellentie- / onderzoekscentrum met focus op kunstmatige intelligentie. Elk excellentie- / onderzoekscentrum moet een door zijn gemachtigde vertegenwoordiger ondertekende zelfverklaring voorleggen waarin zijn status als excellentie- / onderzoekscentrum wordt bevestigd. De sjabloon van de zelfverklaring is beschikbaar op de oproepwebpagina en mag niet worden gewijzigd.
 • Deelname van instellingen / organisaties met relevante sectorspecifieke expertise (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot instellingen / organisaties op het gebied van gezondheid, landbouw, industrie) wordt aangemoedigd.

Info & contact

Alle informatie vind je via deze website.

Voor meer informatie contacteer Frank Leyman (Frank.Leyman@fedict.be) en Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons