U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > calls >

ESF: Transnationaliteit III

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep heeft als doel dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en naar implementatiemogelijkheden wordt gewerkt.

ESF Vlaanderen zoekt uitdagende arbeidsmarktgerelateerde ideeën waarrond een transnationale samenwerking een meerwaarde zou betekenen. De promotor dient hiervoor een inhoudelijk projectvoorstel in.Bij goedkeuring kunnen organisaties in de voorbereidende fase de gedefinieerde maatschappelijke uitdaging verfijnen en hierrond een Vlaams en transnationaal partnerschap opzetten.

In de volgende fase 1 is het de bedoeling dat men binnen het partnerschap acties opzet om met deze gedeelde uitdaging aan de slag te gaan. De beroepsbevolking (werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen) moet dankzij deze samenwerking op directe of indirecte manier beter bediend worden, er moet een hogere mate van werkzekerheid worden gerealiseerd.

Acties

De projecten binnen deze oproep kunnen vertrekken van een bestaande praktijk die men wil verbeteren of een uitdaging die er bestaat op de Vlaamse arbeidsmarkt en zullen aan de hand daarvan een transnationaal en Vlaams netwerk opbouwen.

Wanneer men werkt rond een uitdaging is het daarbij mogelijk om een innovatief project op te zetten of een bestaande dienstverlening te verbeteren.

Vanuit ESF Vlaanderen zijn enkele minimale vereisten opgesteld om te garanderen dat de projecten een relevante output kunnen opleveren als eindproduct.

De projecten worden uitgevoerd in een voorbereidende fase, gevolgd door twee uitvoerende fasen

Budget

Het oproepbudget voor de oproep ‘Transnationaliteit III’ bedraagt 8.500.000 EUR, waarvan 5.100.000 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 3.400.000 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.Er is een maximale subsidie voorzien van 290.000 EUR per project met volgende verdeling:- Maximaal 174.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)- Maximaal 116.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Dit wordt als volgt onderverdeeld:1) Voor de voorbereidende fase wordt een budget van 15.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:- 9.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)- 6.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)2) Voor fase 1 wordt een budget van maximaal 255.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:- Maximaal 153.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)- Maximaal 102.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)3) Voor fase 2 wordt een budget van maximaal 20.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:- Maximaal 12.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)- Maximaal 8.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Begunstigden

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de sociale partners en de entiteiten binnen de Vlaamse overheid.

Concreet betreft het in deze oproep dus alle arbeidsmarktactoren en organisaties die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Het is voor ieder verplicht een relevant Vlaams en transnationaal partnerschap op te richten.

Het project vindt plaats binnen de EU in een samenwerking met transnationale partners. Men moet minstens één geschikte ESF partner vinden binnen Europa en daarbij moet men aantonen dat de transnationale partners een meerwaarde hebben binnen de samenwerking. Een ESF-goedkeuring in het thuisland van de transnationale partner is dus een voorwaarde.

Info & contact

Meer informatie vindt u op de website van ESF Vlaanderen.

Uw contactpersoon is Karel Vanderpoorten, T: 02/552 83 40, E: karel.vanderpoorten@wse.vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;
 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

 • Website fonds

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

 • Vlaams contactpunt

Europa WSE
T 02 546 22 11
 europawse@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/europawse

Lees meer
Volg ons