U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > calls >

ESF: Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen Limburg

Deadline

Code

(oproep 431)

Inleiding

ESF Vlaanderen lanceert deze call om opleidingen voor werkzoekende en werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen in Limburg te promoten en ondersteunen.

Doelstellingen

ESF Vlaanderen lanceert binnen Prioriteit 1 curatief loopbaanbeleid van het Operationeel Programma 2014- 2020, een oproep “Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen – Limburg” (oproep 431).

Via deze projecten wordt ernaar gestreefd de competenties van de deelnemers te bevorderen zodat ze toegeleid kunnen worden naar knelpuntberoepen (deze moet volledig passen binnen het traject naar werk).

Als minimaal resultaat wordt ingesteld dat 60% van de deelnemers naar werk uitstroomt zes maanden na afloop van de actie.

Budget

Het oproepbudget voor de oproep ‘Opleidingsprojecten voor werkzoekende werklozen en inactieven naar knelpuntberoepen’ bedraagt  2.344.336,17 euro. Hiervan wordt er  937.734,47 euro ESF middelen voorzien (40% van de totale subsiabele kost- TSK) en 703.300,85 euro middelen uit het Vlaams Cofinancieringfonds (30% van TSK), aangevuld met 703.300,85 euro middelen van de provincie Limburg (30% van TSK).

Begunstigden

Deze oproep subsidieert beroepsopleidingen die leiden tot het invullen

van knelpuntberoepen.

De acties die in aanmerking komen moeten voldoen aan de volgende

kenmerken:

 • De opleidingen zijn arbeidsmarktgericht en beroepstechnisch van aard en leiden rechtstreeks naar een knelpuntberoep. Het kan niet gaan om generieke opleidingen. De aangeboden opleidingen dienen als knelpuntberoep erkend te zijn door de VDAB. Een volledige lijst hiervan vindt u in bijlage van deze oproep (Limburgspecifiek).
 • De promotor moet kunnen aantonen dat het om een knelpuntberoep gaan. Ofwel wordt deze opgenomen in de lijst knelpuntberoepen van de VDAB (zie bijlage), ofwel moet kunnen worden aangetoond dat het een knelpuntberoep betreft aan de hand van de Limburgse  economische situatie. Het is de VDAB die hier als regiseur zal optreden.
 • De aangeboden opleidingen dienen additioneel te zijn aan de reguliere VDAB programma’s en opleidingen. VDAB kan deelnemers toeleiden, indien zij de gepaste opleiding zelf niet organiseren.
 • De aangeboden opleidingen dienen gelinkt te zijn aan duidelijke vacatures, bij prioriteit bij Limburgse werkgevers
 • Het betreft vaktechnische opleidingen die gebaseerd zijn op een duidelijke analyse van de vraag tot deze competenties op de arbeidsmartkt, die onderbouwd zijn met een op een analyse van de vereiste competenties gebaseerd opleidingsprogramma en uitgevoerd worden door een deskundige opleidingsinstantie
 • De opleidingen zijn uitgeschreven in de vorm van een competentiematrix.
 • De cursisten Kunnen worden toegeleid door VDAB of de organisatie kan zelf deelnemers rekruteren en selecteren.
 • De cursisten ontvangen een attest met een vermelding van de verworven competenties, de inhoud van de opleiding en de duurtijd van de opleiding.
 • Duur opleiding: de aangeboden opleidingen moeten ten minste 4 weken duren én omvatten minstens 20u/week én vinden overdag plaats. Dit conform de bepalingen van de RVA ikv vrijstelling voor een werkloze werkzoekend. Let wel: opleidingen van minder dan 20 uur per week, geven geen vrijstelling RVA. Opleidingen van 20 uur per week enkel een deeltijdse vrijstelling. Opleidingen van minstens 35 uur geven wel een vrijstelling.
 • De lesgevers hebben ervaring in het beroep. Ze kennen de dagelijkse praktijk en zijn op de hoogte van de nieuwe tendensen.
 • Deze opleidingen kunnen indien gewenst gecombineerd worden met training in arbeidsattitudes en begeleiding naar de jobs.
 • Let op: In functie van een optimaal beheer van de middelen door ESF en Vlaamse cofinanciering, en in functie van een realistische en werkbare cursistenbegeleiding, wordt een maximale omkadering aanvaard van 1 uur voorbereiding/begeleiding/opleiding ten opzichte van 3 cursisturen. Deze 1/3 norm geldt voor de som van de interne en externe lesgeversuren.

Info & contact

Voor de volledige call, klik hier.

Nog vragen over deze call? Contacteer onderstaande personen: 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;
 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

 • Website fonds

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

 • Vlaams contactpunt

Europa WSE
T 02 546 22 11
 europawse@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/europawse

Lees meer
Volg ons