U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met de Sustatool

Deadline

Code

(oproep 444)

Doelstellingen

Deze oproep past in het kader van het beleid i.v.m. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de Vlaamse overheid en heeft tot doel om een versnelling te creëren en meer bedrijven aan de slag te laten gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid in lijn met dat beleid. 

Met de Sustatool krijgen kleinere organisaties een tool op maat om duurzaamheid te implementeren. Deze tool legt ook de link met de Sustainable Development Goals.

De Sustatool is een methode die bestaat uit een managementproces, catalogus met activiteiten en een dashboard voor de opvolging van je acties. Deze tool (handleiding, catalogus en bijhorende Excel) werd ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen met de steun van de Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie. De tool wordt momenteel verder ontwikkeld als een online tool door het Departement Werk en Sociale Economie. Deze zal gratis ter beschikking zijn van bedrijven en intermediairen, en kan geraadpleegd worden in de ESF-applicatie.

De doelstelling van deze tool is het creëren van een alomvattende en gebruiksvriendelijke, maar generieke duurzaamheidsaanpak voor KMO’s.De aanpak is zowel wetenschappelijk onderbouwd als praktijkgericht, met een blijvende meetbare impact op de verschillende niveaus van de bedrijfsvoering. De Sustatool biedt een managementproces-aanpak waarbij diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitgerold en gemonitord kunnen worden. De Sustatool is een aanvulling op en een synthese van de reeds bestaande tools in de markt.

Concreet willen we met deze oproep intermediaire organisaties uitnodigen om individuele organisaties te ondersteunen om MVO op een structurele manier op te nemen in de organisatie door middel van de Sustatool.

Budget

Er wordt een oproepbudget van 1.000.000,00 euro voorzien.
Er is een maximum van 50.000 euro per project. Er dient geen cofinanciering te worden ingebracht.

Begunstigden

Deze projectoproep richt zich naar:

 1. Sectororganisaties en hun leden
 2. Beroepsfederaties en hun leden
 3. Organisaties die bedrijven en werknemers ondersteunen bij het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in hun organisatie. 
  Mogelijkheden zijn met name: 
 • bedrijvennetwerken
 • regionale organisaties of netwerken
 • koepelorganisaties
 • lokale en regionale overheden
 • samenwerkingsverbanden van organisaties die zich rond algemene of specifieke duurzaamheidsuitdagingen verzamelen

Info & contact

Meer informatie.

 

Contactpersonen: 

Bie De Keulenaer

T:

02 553 43 52

E:

bie.dekeulenaer@wse.vlaanderen.be

Fien Synaeve

T:

02 552 83 48

E:

fien.synaeve@wse.vlaanderen.be

Liesbeth De Wolf

T:

02 552 83 18

E:

liesbeth.dewolf@wse.vlaanderen.be

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons