U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF: GTI Kempen

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep is gebaseerd op de doelstellingen uit het streekpact (2013-2018) en DYNAK (Dynamisch Actieplan Kempen).Het Streekpact Kempen formuleert onderstaande doelstellingen:

 • Ondernemen, innoveren en internationaliseren
 • Leren en werken in eigen streek
 • Ruimte on te ondernemen in een vlot bereikbare regio
 • Welzijn en zorg voor elke kempenaar
 • Groene en duurzame Kempen

De acties binnen deze oproep richten zich op de realisatie van concrete tewerkstellingsbevorderende initiatieven.

Het gaat om bijzondere acties en/of trajecten die worden opgezet voor

 • mensen met een leefloon of personen die recht hebben op een equivalent leefloon
 • vluchtelingen
 • personen met een arbeidsbeperking, mits correcte certificering vooraf aan instap in het project

Budget

Het totale oproepbudget bedraagt 113.102,61 euro ESF. Deze subsidiëring uit het Europees Sociaal Fonds stemt overeen met maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten. De minimaal resterende 60% dient als cofinanciering te worden gerapporteerd door de indiener.

Begunstigden

Deze oproep is gericht aan de intermediaire dienstverleners naar werkzoekenden (incl. opleidingsverstrekkers), OCMW's en organisaties actief op het vlak van sociale inclusie in de kempen, meer specifiek de centrumregio Turnhout.

Info & contact

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

De oproep wordt opengesteld op 27/10/2016 en staat open tot en met 24/11/2016. Uiterlijk op 20/12/2016 beslist het ESF over de goedkeuring van het project.De projecten kunnen van start gaan op 1/01/2017 en kunnen lopen tem 31/12/2018.

Meer informatie: http://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/gti-kempen

Contactpersonen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;
 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

 • Website fonds

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

 • Vlaams contactpunt

Europa WSE
T 02 546 22 11
 europawse@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/europawse

Lees meer
Volg ons