U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF: Begeleiding Artikel 60

Deadline

Doelstellingen

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor werknemers in een artikel 60 tewerkstelling een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. We willen een 615-tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te zetten. We willen hen laten uitstromen naar werk of een kwalificerende opleiding.

Acties?De deelnemers moeten in het begeleidingstraject ondersteuning krijgen op volgende actieterreinen:- De keuze van een jobdoelwit- Het verwerven van technische kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van een job.- Het verwerven van generieke vaardigheden voor het uitoefenen van een job.- Het werken aan randvoorwaarden die de uitoefening van een job moeten mogelijk maken.

Budget

Er is een budget voorzien van 4.000.000 euro voor een periode van één jaar. Er wordt 1.600.000 euro subsidiëring vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds, wat overeenstemt met 40%. De overige 60% moet als cofinanciering worden aangeleverd door de indiener in samenwerking met zijn partnerschap. Dit is 2.400.000 euro. Dit kan onder de vorm van de leeflonen van de deelnemers met een artikel 60 statuut. Deze oproep kent verder een kostenberekening op de begeleidingskost van de deelnemers.De maximale subsidiëring bedraagt 2.600 euro per VTE deelnemer. De promotor moet voor de uitbetaling van deze subsidiëring de uitvoering van de begeleidingen aantonen. Deze uitvoering zal ook gemonitord worden door ESF Vlaanderen. 

Begunstigden

Deze oproep richt zich op OCMW’s in Vlaanderen. Enkel OCMW’s worden in de mogelijkheid gesteld om in te dienen als promotor. Zij kunnen zowel met andere OCMW’s als met derden organisaties in een samenwerkingsverband (partnerschap) stappen.We verwachten dat het partnerschap afspraken maakt over het toeleiden, het begeleiden en het opvolgen van de doelgroep.

Info & contact

U vindt meer informatie over deze subsidieoproep op deze pagina van het ESF-Agentschap. 

Contactpersoon

Karel Vanderpoorten, T. 02 546 22 42 of karel.vanderpoorten@esf.vlaanderen.be Op 10 februari 2015 wordt een infosessie georganiseerd voor deze oproep. Meer info en inschrijven kan op deze site.  

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons