U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF - Call for proposals: Pilot Joint Action Plan

Deadline

Code

VP/2018/010

Inleiding

De Europese Commissie lanceert een call om projecten die in de vorm van een Joint Action Plan bijdragen aan de doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds te financieren.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van deze call is om de nationale en regionale capaciteit uit te breiden in lidstaten  voor de voorbereiding, ontwerp en implementatie van zogenaamde JAP’s door ervaringen uit te wisselen en informatie over het implementeren van één of meerdere JAP’s te verspreiden.

 

JAP staat voor Joint Action Plan en stelt een lidstaat in staat om delen van één of meerdere programma’s te implementeren door middel van een resultaatgerichte gefocust op één vooropgesteld doel. Subsidiëring gebeurt dan op basis van resultaten en niet zozeer op basis van gebruikte middelen.

 

De Commissie moedigt nieuwe manieren van financiering -zoals JAP’s- aan om zo de focus op resultaten en uitkomsten te richten. De piloot-JAP moet de doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds helpen bereiken, over welk specifiek domein van het ESF het gaat, hangt af van het voorstel.

 

Budget

Het totale budget voor de cofinanciering van projecten onder deze call ligt vast op €2,3 miljoen. De Commissie wil 1 tot 3 projecten ondersteunen.

 

Begunstigden

Deze call wil financiële steun bieden aan piloot-JAP’s. Dat zijn volgende acties:

 • een reeks acties die worden uitgevoerd door ten minste twee organisaties onder
 • de verantwoordelijkheid van de begunstigde met het doel een uitdaging aan te pakken in één van de gebieden van JAP’s (zie lijst hieronder)
 • acties die op basis van een interventielogica een link leggen tussen de noden, doelen output en resultaten van de ontwikkeling en de verwachte (types van) projecten 
 • terugbetaling van kosten op basis van de behaalde resultaten. De verschillende resultaatindicatoren mogen verschillen tussen en binnen voorstellen. 

 

Acties die al bezig zijn mogen ook opgenomen worden in de piloot-JAP, gelet op het feit dat er geen dubbele subsidie mogelijk is. Investeringen in infrastructuur is uitgesloten, investeringen voor materiaal komen wel in aanmerking.

 

JAP-domeinen

De piloot-JAP’s die voor deze call in aanmerking komen, moeten als doel hebben:

 • de ondersteuning voor het bereiken van specifieke nationale aanbeveling van een lidstaat die relevant zijn voor de investeringsprioriteiten opgesomd onder artikel 3(1)(a) tot (c) van Verordening (EU) 1304/2013).
 • en/of de ondersteuning van beleidsinitiatieven van de Commissie gerelateerd aan lange-termijn werkloosheid, jongerenwerkloosheid, integratie van migranten en de agenda voor vaardigheden. 

 

Info & contact

Voor meer info over deze call klik hier. 

Voor vragen, mail naar: empl-vp-2018-010@ec.europa.eu

of neem contacteer het ESF-agentschap Vlaanderen via:  onthaalesf@esf.vlaanderen.be of 02 552 83 51

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons