U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI: Call for proposals: Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

Deadline

Code

(VP/2018/011)

Inleiding

De Europese Commissie wil in het kader van detachering van werknemers de administratieve samenwerking en toegang tot informatie verbeteren.

Doelstellingen

Deze call wil de Commissie en de lidstaten helpen om nieuwe en bestaande uitdagingen in kaart te brengen en initiatieven te ontwikkelen op vlak van detachering van werknemers en een aanvaardbare werkagenda. Goed werkende administratieve samenwerkingen tussen lidstaten en verbeterde en meer transparante toegang tot informatie wat betreft de algemene voorwaarden van werk en de administratieve vereisten voor bedrijven, zijn cruciaal voor de correcte toepassing, implementatie en handhaving van de Europese richtlijnen. Om dit doel te bereiken, wil de men transantionale samenwerkingsinitiatieven financieren en ondersteunen die een significante impact hebben op werknemers en bedrijven.

 

De specifieke doelstellingen van deze call zijn:

- Transnationale samenwerking tussen publieke instanties en actoren promoten. Het promoten van het gebruik van de Interne Markt Informatie en het delen van informatie en goede praktijken in dit gebied.

- Toegang, transparantie en kwaliteit van informatie wat betreft de algemene voorwaarden van werk, administratieve vereisten die gevolgd moeten worden, verhogen. Bestaande praktijken en gebruiken in lidstaten die de handhaving van de detacheringsrichtlijn moeten verbeteren, in kaart brengen.

- Praktijkresultaten promoten door de verzameling en evaluatie van data, analyses en informatie die specifiek gaan over detachering. Dit mededoor samenwerking tussen universiteiten over verschillende disciplines, onderzoekcentra en instituten, en stakeholders.

 

Budget

Het totale geschatte budget voor Europese co-financiering voor deze call wordt geschat op 3 miljoen euro.

Ter illustratie: de Commissie schat zo'n zeven à negen subsidies uit te schrijven.

 

Begunstigden

Volgende categorieën van acties komen in aanmerking voor deze call: 

- Samenwerking: de ontwikkeling of verbetering van bestaande uitwisselingen, peer reviews en trainingsprogramma's tussen ambtenaren van bevoegde overheidsinstanties en/of tussen relevante sociale partners en stakeholders in de context van monitoring van de naleving en handhaving van regelgeving in verband met de detachering van werknemers en/of administratieve samenwerking en wederzijdse hulp, inclusief het gebruik van het Interne Markt Informatie Systeem. 

- Informatie: de ontwikkeling van of verbetering van online platformen voor de verzameling en verspreiding van kwalitatieve, gebruiksvriendelijke en specifieke informatie gericht op werknemers en/of ondernemingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden die van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers, de procedures en voorwaarden waaraan ondernemingen moeten voldoen in verschillende lidstaten en andere relevante informatie voor detachering van werknemers in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening.

- Bewijs: de ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeksprojecten over verschillende dimensies van detachering van werknemers in de context van de transnationale dienstverlening en verspreiding van resultaten, door middel van gerichte publicatiestrategieën, zowel op wetenschappelijk vlak alsook in gespecialiseerde en algemene media.

 

Info & contact

Voor meer infomatie over deze call, klik hier

Voor vragen mail naar: empl-vp-2018-011@ec.europa.eu

Of neem contact op met Ria Schoofs: ria.schoofs@werk.belgie.be of 02 233 40 46  

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons