U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > calls >

EaSI: Call for proposals: "Innovative work-life balance strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities"

Deadline

Code

(VP/2018/005)

Inleiding

De Europese Commissie gaat op zoek naar acties met betrekking tot de vereenvoudiging van de combinatie van werk en privéleven.

Doelstellingen

Deze call wil steun verlenen aan gouvernementele en non-gouvernementele actoren en sociale partners bij de verwezenlijking van de rechten en principes die in de Sociale Pijler zijn vastgelegd, door sociale innovatie en nationale beleidshervormingen met betrekking tot het combineren van werk en privé leven.

Men wil projecten financieren voor de ontwikkeling, testing en implementatie voor innovatieve strategieën voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven op de werkvloer. Het doel van deze strategieën is om de combinatie van werk en privéleven te vereenvoudigen door het promoten van een meer gelijkwaardige verdeling van zorgverantwoordelijkheden tussen werkende mannen en vrouwen en zo een hogere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt aanmoedigen.

 

Budget

Het geschatte budget voor deze call bedraagt €10 000 000.

De Commissie verwacht vijf tot zeven subsidies uit te reiken.

 

Begunstigden

Strategieën die onder deze call kunnen ontwikkeld worden, omvatten met name de flexibiliteit van de organisatie, aanpassing van werkuren aan de beheoften van de werknemers, gezinsbewust personeelsbeleid, kinderopvang op de werkvloer,... 

Deze innovatieve strategieën moeten: 

- de hoofdactoren klaarmaken om deze innovatieve strategieën te implementeren.

- een lange termijn visie tonen.

- genderstereotypen doorbreken over de verdeling van zorgverantwoordleijkheden tussen mannen en vrouwen en ervoor zorgen dat mannen meer gebruik maken van de regelingen voor het combineren van werk en privéleven.

- duurzaam zijn na de subsidieperiode.

- ondersteund zijn door degelijke evaluatie- en valideringsmethodes.

- mechanismen bevatten voor overdracht/replicatie.

Voorgestelde acties moeten creatief zijn en moeten innovatieve maatregelen voorstellen, waarbij -  indien mogelijk- wordt voortgebouwd op reeds bestaande goede praktijken.

Info & contact

Voor meer info over deze call, klik hier

Vragen?
Mail naar: empl-vp-2018-005@ec.europa.eu
Of neem contact op met Ria Schoofs: ria.schoofs@werk.belgie.be of 02 233 40 46

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons