U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI: Call for proposals: "Access to Social Protection and National Reform Support"

Deadline

Code

(VP/2018/003)

Inleiding

De Europese Commissie gaat op zoek naar acties die de toegang tot sociale bescherming verbeteren en nationale hervormingen ondersteunen.

Doelstellingen

Deze call wil steun verlenen aan gouvernementele en non-gouvernementele actoren en sociale partners bij de verwezenlijking van de rechten en principes die in de Sociale Pijler zijn vastgelegd, door sociale innovatie en nationale beleidshervormingen met betrekking tot het combineren van werk en privé leven. Dit door middel van het bevorderen van toegang tot sociale bescherming en het ontwikkelen van geschikte systemen van sociale bescherming. 

Deze call wordt opgedeeld in twee delen: 

- Toegang tot sociale bescherming: financiert activiteiten die innovatieve acties test, ontwikkelt en implementeert om zo toegang tot individuele informatie op sociale beschermingsrechten te vereenvoudigen. Dit met als doel transities in de arbeidsmarkt vereenvoudigen en mensen in staat stellen om hun eigen carrière beter te managen.

- Ondersteuning voor nationale hervormingen: nationale overheden ondersteunen in het voorbereiden van beleidshervormingen om toegang tot voldoende rechten te verzekeren, ongeacht de vorm van tewerkstelling, zoals de Pijler voorschrijft. Vooruitziende en op feiten gebaseerde hervormingen zijn nodig om systemen van sociale bescherming te moderniseren en hen in staat te stellen om om te gaan met uitdagingen zoals digitaliseren, een veranderende werkomgeving, het verouderen van de bevolking en de capaciteit van welvaartsstaten om economische shocks op te vangen.

 

 

Budget

Voor het gedeelte van "Toegang tot sociale bescherming", maakt de Commissie €5 000 000 vrij.
Ze verwacht drie à vier voorstellen te ondersteunen. 

Voor het gedeelte van "Ondersteuning van nationale hervormingen", maakt de Commissie €5 000 000 vrij.
Ze verwacht drie à vier voorstellen te ondersteunen. 

 

 

Begunstigden

Alle activiteiten moeten: 

 • de hoofdactoren klaarmaken om deze innovatieve strategieën te implementeren.
 • een lange termijn visie tonen.
 • genderstereotypen doorbreken over de verdeling van zorgverantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen en ervoor zorgen dat mannen meer gebruik maken van de regelingen voor het combineren van werk en privéleven.
 • duurzaam zijn na de subsidieperiode.
 • ondersteund zijn door degelijke evaluatie- en valideringsmethodes.
 • mechanismen bevatten voor overdracht/replicatie.

Voorgestelde acties moeten creatief zijn en moeten innovatieve maatregelen voorstellen, waarbij -  indien mogelijk- wordt voortgebouwd op reeds bestaande goede praktijken.

"Toegang tot sociale bescherming"

Activiteiten die onder dit gedeelte vallen, moeten innovatieve acties testen, ontwikkelen en implementeren om toegang tot informatie over rechten op sociale bescherming voor mensen met verschillende carrières en tewerkstellingsprofielen te vergemakkelijken doorheen hun loopbaan. 

Volgende acties moeten worden voorzien:

 • de ontwikkeling van webgebaseerde hulpmiddelen die geïndividualiseerde informatie over rechten op sociale bescherming in een lidstaat verstrekken.
 • de ontwikkeling van webgebaseerde, grensoverschrijdende pensioentraceerdiensten die mobiele werknemers helpen om hun pensioenrechten en pensioensystemen te volgen in verschillende lidstaten.
 • de ontwikkeling van andere innovatieve acties om bewustzijn rond individuele rechten op sociale bescherming te verbeteren en professionele transities en/of geografische mobiliteit van de werkende bevolking te vereenvoudigen. 

"Ondersteuning voor nationale hervormingen"

Activiteiten die onder dit gedeelte vallen moeten de voorbereiding van nationale hervormingen op het gebied van sociale bescherming ondersteunen. 

Volgende acties moeten worden voorzien: 

 • de ontwikkeling van modelleringsinstrumenten voor sociaal beleid om sociale risico's en behoeften en resultaten onder verschillende scenario's te analyseren, om op die manier op feiten gebaseerde hervormingen van sociale bescherming te ontwerpen.
  De aanpassing van modellen uit andere EU lidstaten en de aanpassing van eigen modellen, om resultaten vergelijkbaar met andere lidstaten te bekomen.
 • de planning en voorbereiding van sociale hervormingen, waaronder
    (1) hervormingen die sociale bescherming van mensen in niet-standaard werk of zelfstandigen te verbeteren, en om continuïteit van rechten op sociale bescherming te verzekeren doorheen veranderingen tijdens de loopbaan.
    (2) geïntegreerde ontwikkeling van publieke en supplementaire pensioensystemen, om een brede bescherming van verschillende pijlers van het pensioensysteem te verbeteren en adequate niveaus van gecombineerde inkomensvervang voor de gepensioneerde bevolking.

 

Info & contact

Voor meer info over deze call, klik hier

Voor vragen: 

Mail naar:  empl-vp-2018-003@ec.europa.eu

Of neem contact op het het Vlaams contactpunt:
Ria Schoofs: ria.schoofs@werk.belgie.be of 02 233 40 46

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons