U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI- Support for the deployment of skills assessments in the implementation of “Upskilling Pathways”

Deadline

Code

VP/2018/008

Inleiding

De Europese Commissie wil met deze call lidstaten helpen bij de implementatie van de aanbeveling van de Raad over “Bijscholingspaden: nieuwe kansen voor volwassenen” uit 2016.

Doelstellingen

Meer specifiek, wil deze call nationale en regionale overheden ondersteunen bij het inzetten van beoordelingen van persoonlijke vaardigheden (zoals geletterdheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden) voor laaggeschoolde en laaggekwalificeerde volwassenen. 

De vaardigheden beoordeling die gebruikt wordt, moet:

 • de basisvaardigheden (en indien mogelijk bredere vaardigheden) van een persoon identificeren en vastleggen, zodat ze zichtbaar worden
 • de eventuele leerachterstand van een persoon identificeren en vastleggen
 • de basis voor het opstellen van een leervoorstel voorzien, aangepast aan de individuele noden van een persoon
 • gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar zijn voor laaggeschoolden 
 • De aangeboden vaardigheden beoordeling moet:
 • gebaseerd zijn op relevante en duurzame coördinatie van publieke en private actoren
 • worden aangevuld met begeleiding en ondersteuning om verdere leerkansen op te nemen
 • (waar mogelijk) personen de mogelijkheid geven om hun vaardigheden te valideren of certificeren, ongeacht of die vaardigheid is verworven door voorgaand onderwijs of een onderwijs voorstel en ongeacht of dat leidt tot een kwalificatie of niet. 

Budget

Het totale bedrag vrijgemaakt voor deze call bedraagt: € 1 500 000.

Een subsidie kan tussen de €250 000 en de €500 000 liggen. De Commissie wil drie tot zes projecten ondersteunen.

Begunstigden

 1. een voorstel moet draaien rond één van de twee of een combinatie van de volgende elementen:

  • Tools om vaardigheden van laaggeschoolde en laaggekwalificeerde personen of indien andere relevante doelgroepen, gedefinieerd door een lidstaat.

  • regelingen die nodig zijn om zo’n beoordelingen uit te voeren

 2. Voorstellen moeten één van de volgende activiteiten bevatten:

  • het vergroten van reeds bestaande regelingen en tools voor zo’n vaardigheden beoordelingen

  • aanpassingen van de bestaande manieren en tools voor beoordelingen die effectief blijken aan de noden van laaggeschoolden.

  • ontwikkelen van nieuwe tools en regelingen voor beoordelingen van laaggeschoolden en/of hen testen op schaal, zodat er een beoordeling kan gemaakt worden over hun effectiviteit.

 3. Daarbovenop kunnen volgende activiteiten ook nog toegevoegd worden

  • ondersteunen van organisaties die bezig zijn met laaggeschoolde volwassenen om vaardigheden beoordelingen aan te bieden hen te motiveren om de beoordelingen te doen.

  • mechanismen voor coördinatie en samenwerking tussen relevante stakeholders creëren of verbeteren

  • het ondersteunen van het gebruik van resultaten van vaardigheden beoordelingen bij het ontwerpen van leerkansen.

Info & contact

Voor alle informatie over deze call, klik hier. 

Met vragen kan u mailen naar: empl-vp-2018-008@ec.europa.eu

Of contact opnemen met het Vlaams contactpunt:  
Ria Schoofs, FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, E: ria.schoofs@werk.belgie.be, T: 02 233 40 46

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons