U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EaSI- Improving expertise in the field of industrial relations

Deadline

Code

VP/2018/004

Inleiding

De Europese Commissie wil onderzoek naar industriële relaties stimuleren om ze zo te verbeteren.

Doelstellingen

De Europese Commissie wil expertise en kennis over industriële relaties verbeteren via analyse en research, zowel op EU niveau als in vergelijking van EU lidstaten met kandidaat-lidstaten. Zo wil men de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van structuren en processen van industriële relaties in de EU lidstaten en in Europa in het algemeen.

 

Een speciale interesse gaat uit naar acties in de volgende thema’s: 

  • De rol en bijdragen van industriële relaties op onder andere de sociale dialoog.
  • Functie en effecten van collectieve onderhandelingen over verschillende niveaus en gebieden.

Budget

Het totale budget dat wordt gereserveerd voor deze call, wordt geschat op €4 292 250

 

De Europese subsidie kan ongeveer tussen €150 000 en €500 000 liggen.

 

Begunstigden

Volgende acties komen in aanmerking:

  • Activiteiten die een verdere, diepere analyse voortbrengen van onderwerpen en resultaten die werden onderzocht in de serie over Industriële relaties in Europa van de Europese Commissie en/of de hoofdstukken over sociale dialoog uit het Rapport van Werkgelegenheid en Sociale Ontwikkelingen in Europa (ESDE).
  • Onderzoeksacties over industriële relaties en sociale dialoog, zoals studies, vragenlijsten en andere vormen van verzameling van data. 
  • Maatregelen die de verzameling en het gebruik van (vergelijkende) informatie over systemen van industriële relaties in EU lidstaten en kandidaat-lidstaten en over ontwikkelingen van op het Europese niveau.
  • Initiatieven die de goede praktijken van industriële relaties promoten, op zowel het nationale als het Europese niveau. Dit door relevante actoren samen te brengen, zoals academici, sociale partners en beleidsmakers.
  • Maatregelen voor de uitwisseling van informatie over industriële relaties, door onder andere activiteiten van netwerken tussen partijen van industriële relaties en experten.
  • Acties die de bevindingen van onderzoek verspreiden in de vorm van publicaties, ronde tafels, seminaries, conferenties,...

Info & contact

Voor meer info over deze call, klik hier

Voor vragen, mail naar:  empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu  

Of contacteer Ria Schoofs, FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, E: ria.schoofs@werk.belgie.be, T: 02 233 40 46

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons