U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Milieucommissie geeft groenlicht voor ambitieuze CO2-doelen voor auto's en bestelwagens

13 september 2018 - door Ina De Vlieger

De leden van de milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement geven de goedkeuring om de CO2-emissies van personenauto's en bestelwagens tegen 2025 met 20% te verminderen t.o.v. het niveau in 2021 en met 45% tegen 2030. Dit is veel ambitieuzer dan het voorstel van de Europese Commissie (EC): 15% in 2025 en 30% in 2030. Ook stelt ENVI een groeipad voor om het aandeel lage- of nul-emissie voertuigen te verhogen.

De aanname (11 september 2018) van de ontwerpverordening voor de vermindering van CO2-emissies van nieuwe personen- en bestelwagens na 2021 gebeurde met 38 stemmen voor en 23 tegen, bij 7 onthoudingen. 

Milieucommissie geeft groenlicht voor ambitieuze CO2-doelen voor auto's en bestelwagens

“Push” voor meer elektrische voertuigen

  • De ENVI-commissie roept op tot een aandeel lage- of nul-emissie voertuigen in het nieuwe wagenpark van 20% tegen 1 januari 2025 en 40% tegen 2030. Dit is nieuw ten opzichte van het EC-voorstel.
  • Het kredietsysteem om de verkoop van schone voertuigen aan te moedigen omvat een systeem van "no claims discount" met een bonus van 5% en een flexibelere benadering voor claims. Die beginnen bij 2% en na 2030 oplopen tot 5% voor fabrikanten die hun vereiste aandeel van de markt voor elektrische auto's in hun totale verkoop niet bereiken

 

Levenscyclusanalyse van voertuigen

In het goedgekeurde compromis verzoeken de Europarlementariërs de Europese Commissie een methodologie vast te stellen voor de analyse van de emissies tijdens de productie van brandstof en energie en ook bij de productie van voertuigen en reserveonderdelen. Die analyse maakt het mogelijk een prijs toe te kennen voor de schoonste technologie.


Verdere stappen ontwerpverordening CO2-vermindering nieuwe personen- en bestelwagens na 2021

  • Stemming in plenaire vergadering EP 1-4 oktober
  • De Groep milieu van de Raad en het COREPER (ambassadeurs van de EU-lidstaten) zetten de bespreking van het Commissievoorstel de komende maanden voort om onder het Oostenrijkse voorzitterschap tot een algemene aanpak te komen (voor eind december 2018).
  • Zodra het EP en de Raad hun standpunten over het voorstel hebben bepaald, kunnen de informele onderhandelingen (trilogen) tussen de twee instellingen van start gaan.


Meer lezen over CO2-emissies personen- en bestelwagens

EP persbericht 11 september 2018, More electric cars on EU roads by 2030
Voorstel Europese Commissie: verordening voor de vermindering van CO2-emissies van nieuwe personen- en bestelwagens na 2021
Verwant bericht: Post 2020 CO2-emissienormen lichte voertuigen: lidstaten niet op één lijn

 

Maak een account aan

Volg ons