U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Transportupdate: Pakket voor groen en efficiënt transport

17 december 2021 - door Simon De Coster

Op 14 december publiceerde de Europese Commissie een pakket voor groen en efficiënt transport. Het pakket bestaat uit 4 voorstellen die voor een meer duurzaam en een efficiënter Europees transport moeten zorgen.

  • Herziening van de TEN-T verordening en ITS richtlijn
  • Actieplan voor grensoverschrijdend treinverkeer
  • Mobiliteitsraamwerk voor steden

Hieronder vind je een overzicht van alle initiatieven en documenten.
(Bron foto: TSS Ltd)

Transportupdate: Pakket voor groen en efficiënt transport

Herziening TEN-T verordening

Het Trans-Europees Netwerk voor Transport (TEN-T) is een Europees netwerk van spoorwegen, binnenvaart, zeevaart en wegen. Vooral het gebruik van spoorwegen, korte vaart en binnenvaart wil men versterken. Met dit voorstel wil de Commissie het netwerk tegen 2050 vervolledigen en moderniseren.

Actieplan voor lange afstand en grensoverschrijdend treinverkeer

De Europese Commissie wil het verkeer met hogesnelheidstreinen verdubbelen tegen 2030, en zelfs verdrievoudigen tegen 2050. Daarvoor presenteert ze een plan met concrete acties om grensoverschrijdend en treinverkeer over lange afstand aantrekkelijker te maken voor reizigers.

Herziening ITS richtlijn

Intelligente transportsystemen dienen om verkeersstromen intelligenter en efficiënter te beheren. De richtlijn over intelligente transportsystemen dient om de invoering van zo’n systemen te coördineren en vergemakkelijken. Met deze herziening wil de Commissie de richtlijn een update geven en ook nieuwe technologieën betrekken.

Urban Mobility Framework

Het Urban Mobility Framework richt zich tot steden. Het raamwerk geeft begeleiding om uitstoot te verlagen en mobiliteit te verbeteren, bijvoorbeeld via een Sustainable Urban Mobility Plan. De focus ligt daarbij op openbaar vervoer, wandelen en fietsen. Daarnaast komen ook taxis, pakjesleveranciers en multimodale hubs aan bod.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons