U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad Milieu start debat over CO2-normen zware voertuigen

16 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

De milieuministers hebben op 9 oktober 2018 een eerste debat gehouden over het commissievoorstel voor verplichte CO2-emissiegrenswaarden voor nieuw geregistreerde zware bedrijfsvoertuigen (HDVs). 


Nog niet alle lidstaten hebben hun standpunt bepaald. Verder liggen de standpunten van lidstaten die dit wel deden niet op een lijn. De Europese Commissie en het Oostenrijkse Voorzitterschap hopen dat de Raad Milieu op 20 december zijn algemene benadering afklopt.

Raad Milieu start debat over CO2-normen zware voertuigen

De ministers hebben hun mening geven over de relevantie van het voorgestelde ambitieniveau en van superkredieten, aan de hand van een vragenlijst van het Oostenrijkse voorzitterschap.


EC-voorstel CO2-normering zware bedrijfsvoertuigen

In het voorstel van de Europese Commissie (EC) wordt een totale CO2-emissiereductiedoelstelling voor het wagenpark van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen in de EU vastgesteld van 15% vanaf 2025 ten opzichte van 2019. De algemene doelstelling wordt vertaald in fabrikanten specifieke CO2-emissiedoelstellingen op basis van de samenstelling en kenmerken van het voertuigenpark. Het voorstel bevat ook een streefcijfer voor de reductie van ten minste 30% vanaf 2030.


Volgende stappen CO-normering HDV

  • 18 oktober: stemming in ENVI-commissie van het Europees Parlement (EP).
  • De Groep milieu van de Raad en het Coreper (ambassadeurs van de lidstaten) zetten de besprekingen over het voorstel voort .
  • Zodra de ENVI-commissie en de Raad hun standpunt hebben bepaald over het voorstel, starten informele onderhandelingen (trilogen) om tot een akkoord te komen.
  • Als het verslag van het ENVI-commissie wordt aangenomen, moeten de triloogonderhandelingen tegen het einde van 2018 van start gaan, zodat tijdens de huidige zittingsperiode van het EP een akkoord kan worden bereikt.
  • Dit zal echter afhangen van het moment waarop de Raad zijn eigen interne standpunt bereikt. Als dit niet voor december gebeurt, is het onwaarschijnlijk dat de trialogen voor februari 2019 worden afgesloten en de resulterende compromistekst in het EP kan worden goedgekeurd vóór de laatste plenaire vergadering in april 2019. 

Meer lezen

Verslag Raadmilieu 9 oktober 2018

 

Maak een account aan

Volg ons