U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad bepaalt standpunt over elektronische documenten vrachtvervoer

07 juni 2019 - door Simon De Wachter

De Europese lidstaten kwamen tot een gemeenschappelijke positie over de verordening rond elektronische documenten in het vrachtvervoer. Naast dit akkoord, kwamen ook andere dossiers aan bod op de Raad Transport van 6 juni:

  • het Trans-Europees Transport Netwerk (TEN-T)
  • de markt voor gehuurde voertuigen
  • kilometerheffing
  • rechten van treinpassagiers
  • zomer- en wintertijd

VLEVA vat de Raad Transport van 6 juni voor jou samen.
 

Raad bepaalt standpunt over elektronische documenten vrachtvervoer

Elektronische documenten in het vrachtvervoer

Het belangrijkste resultaat van de Raad is het gezamenlijk standpunt (of algemene oriëntatie) over elektronische documenten in het vrachtvervoer. Deze verordening zal het makkelijker maken voor bedrijven om informatie te bezorgen aan autoriteiten in digitale vorm, en zorgt zo voor een efficiëntere vervoerssector.

De Raad heeft de tekst van de Commissie, die deel uitmaakte van het derde mobiliteitspakket uit mei 2018, hier en daar verduidelijkt. Met name wat betreft het toepassingsgebied, de voorschriften en de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Ook zijn de monitoring- en rapportagetaken voor de lidstaten vereenvoudigd, en is de overgangsperiode verlengd van 4 tot 6 jaar.

Het Europees Parlement legde zijn standpunt al in maart vast, waardoor interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) over dit dossier kunnen starten. 

De algemene oriëntatie kan je hier raadplegen.

Lees hier het persbericht van de Raad.

Raad Transport

Verder legde het Roemeense voorzitterschap enkele voortgangsrapporten voor over:

Ten slotte gaven de Roemenen een overzicht van de dossiers die het onder hun voorzitterschap wist af te ronden, namelijk:

Een uitgebreid verslag van de Raad lees je hier. 

Klik hier voor het persbericht van de Raad.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons