U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement neemt positie in over wegbeprijzing

08 november 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober in Straatsburg heeft het Europees Parlement haar standpunt in eerste lezing goedgekeurd over de herziening van de Eurovignetrichtlijn 1999/62/EC. 

Op 24 mei stemde de TRAN commissie reeds over het verslag van rapporteur Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy. De tekst rond kilometerheffing die de plenaire vergadering nu heeft goedgekeurd, komt hier grotendeels mee overeen.

Europees Parlement neemt positie in over wegbeprijzing

Personenwagens deels betrokken 

In lijn met het verslag van de TRAN commissie, is het Europees Parlement voorstander van een overschakeling van een op tijd gebaseerd vignettensysteem naar een op afstand gebaseerd tolsysteem voor zware voertuigen vanaf 1 januari 2023, volgens het principe van “de gebruiker betaalt”.

Het was echter de kwestie van de personenwagens waar voorafgaand aan de stemming veel vraagtekens rond bestonden. De TRAN commissie had gestemd voor een einde aan het vignettensysteem voor lichte voertuigen (waaronder personenwagens vallen) tegen 31 december 2025, zonder de verplichting om deze te vervangen door een tolsysteem. 

Tijdens de plenaire vergadering stemde een kleine meerderheid evenwel tegen het einde van het vignettensysteem voor lichte voertuigen. Uiteindelijk is het resultaat van de stemming dat alle maatregelen uit de tekst, vooral deze met betrekking tot belastingen voor externe kosten, gelden voor personenwagens, met uitzondering van het einde van vignettensysteem.

Verder zijn er nog enkele aspecten van het verslag van de TRAN commissie die niet zijn behouden. Zo vallen motors niet meer onder de richtlijn.

De Raad aan zet

Nu het Europees Parlement haar positie heeft bepaald, ligt het initiatief bij de Raad om interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) op te starten. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk voor het einde van dit jaar. 

De Raad is er nog niet in geslaagd om tot een algemene oriëntatie te komen over de Eurovignetrichtlijn. Daarnaast behoort kilometerheffing niet tot de prioriteiten van het huidige Oostenrijkse voorzitterschap, dat vooral focust op de sociale aspecten van het eerste mobiliteitspakket.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons