U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europarlementsleden verwelkomen initiatief rond autonoom vervoer

31 augustus 2018 - door Simon De Wachter

Op de vergadering van de TRAN commissie op 29 augustus hebben de MEPs het ontwerpverslag van rapporteur Wim Van de Camp goed onthaald.

In zijn ontwerpverslag op eigen initiatief riep Van de Camp de Europese Commissie op om actie te ondernemen op vlak van autonome en geconnecteerde mobiliteit. Na de communicatie die het in mei publiceerde, moet de Commissie nu met wetgevende voorstellen komen volgens Van de Camp.

Europarlementsleden verwelkomen initiatief rond autonoom vervoer

Positieve reactie MEPs

Tijdens de vergadering van de TRAN commissie op 29 augustus uitte een grote meerderheid van de leden hun steun voor het ontwerpverslag. Sommige Europarlementsleden hadden echter nog enkele aanvullingen, voornamelijk met betrekking tot de ontwikkeling van een adequate infrastructuur in Europa en veiligheid.

Rapporteur Van de Camp (EPP) mocht zelf het startschot geven voor het debat. Hij stelde zijn ontwerpverslag voor en benadrukte dat er snel gehandeld moet worden, aangezien de technologie snel evolueert. Hij wees op de enorme globale competitie op dit domein, onder meer vanuit de Verenigde Staten en China. Hoewel de keuze bij de lidstaten ligt om gezamenlijk of apart actie te ondernemen op vlak van autonome mobiliteit, ziet Van de Camp een belangrijke rol weggelegd voor de Europese Commissie. Ten slotte stelde hij dat er zeker rekening gehouden moet worden met factoren zoals veiligheid, verantwoordelijkheid en publieke acceptatie van de technologie.

Vervolgens beklemtoonden de schaduwrapporteurs enkele cruciale elementen in de ontwikkeling van autonoom vervoer. Matthijs Van Miltenburg (ALDE)Karima Delli (Greens/EFA) en István Ujhelyi (S&D) legden de nadruk op cybersecurity, interoperabiliteit van verschillende technologische systemen en het gebruik van en toegang tot data. Daarnaast vond Delli het noodzakelijk dat de EU een vlotte transitie naar de arbeidsmarkt verzekert voor getroffen arbeiders. Tot slot was Kosma Złotowski (ECR) van mening dat de data en technologie beschikbaar moet zijn voor KMO’s om te voorkomen dat de industrie voor autonome voertuigen gemonopoliseerd wordt door multinationals.  

Tijdens het debat kwam ook naar voren dat vijf MEPs reeds een brief hebben gestuurd naar de Commissie om deze aan te sporen om wetgevende acties te ondernemen. De Commissie had hierop naar verluidt gereageerd dat hoewel ze zich bewust is van de situatie, er momenteel geen voorstellen gepland zijn.

Volgende stappen

De leden van de TRAN commissie hebben tot 12 september om amendementen op het ontwerpverslag in te dienen. Een stemming zal plaatsvinden op 22 november. Debatten en een stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement worden verwacht in januari 2019.

Lees hier meer over autonoom vervoer.

Maak een account aan

Volg ons