U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie stelt vervollediging TEN-T tegen 2050 voor

17 december 2021 - door Simon De Coster

Deze week presenteerde de Commissie het transportpakket voor duurzaam en efficiënt transport. Een belangrijk onderdeel daarvan is de herziening van de verordening TEN-T.

  • Vervollediging van TEN-T tegen 2050
  • Negen nieuwe transportcorridors
  • Duurzaam transportplan voor grote steden

 

Commissie stelt vervollediging TEN-T tegen 2050 voor

Net voor het einde van het jaar stelde de Europese Commissie een herziening van de TEN-T verordening voor. Het Trans-Europees Netwerk voor Transport (TEN-T) is een Europees netwerk van spoorwegen, binnenvaart, zeevaart en wegen.

Met deze herziening wil de Commissie het bestaande netwerk verbeteren, en zogenaamde missing links aanpakken. De Commissie wil daarnaast het gebruik van spoorwegen, korte vaart en binnenvaart vergroten. Tot slot wil men vlotter en multimodaal transport versterken en de interoperabiliteit tussen het TEN-T transport en de urban nodes vergroten.

Verbetering van het TEN-T

De Commissie wil het bestaande netwerk vervolledigen en verbeteren. Daarom stelt men voor om:

  • Spoorwegen sneller en competitiever te maken. Treinverkeer op het grote TEN-T spoornet moet minstens 160 km/u kunnen rijden tegen 2040. Voor goederentreinen stelt men de minimum snelheid in op 100 km/u.
  • Vlotte navigatie omstandigheden te voorzien op kanalen en rivieren
  • Meer overslagterminals te voorzien om de capaciteit te vergroten en wachttijden te verkleinen
  • Negen nieuwe (multimodale) transportcorridors te voorzien die spoorwegen, wegen en binnenvaart integreren. Zo wil men een nieuwe verbinding tussen de Noordzee en de Baltische Zee en de Noordzee en de Alpen bouwen, en het Noord-Zuid hogesnelheidsnet uitbreiden.

Het TEN-T moet in 3 fases ontwikkeld worden: het kernnetwerk moet tegen eind 2030 vervolledigd zijn, het uitgebreid kernnetwerk tegen eind 2040, en het volledig uitgebreid netwerk tegen 2050.

Stedelijke mobiliteitsplannen

Aan het TEN-T netwerk liggen 424 grote steden. De Commissie wil al deze steden verplichten een zogenaamd Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP)  te laten uitwerken. In dat plan geeft de stad aan hoe ze uitstootvrije mobiliteit en openbaar vervoer gaan bevorderen. Daarnaast moeten ze er ook hun plannen voor een betere wandel- en fietsinfrastructuur in opnemen. 

In Vlaanderen gaat het om de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven.

  • De regels voor SUMPs zijn terug te vinden in artikels 39, 40 en 41 van het voorstel (zie bijlage).
  • De specifieke regels en voorwaarden voor de SUMPs vind je in Annex 5 (zie bijlage).

De Commissie heeft haar voorstel naar zowel Raad als Parlement gestuurd. Het Parlement zal de komende weken een rapporteur aanduiden om een eigen verslag op te stellen. Ook de Raad zal dit voorstel intern bespreken om tot een onderhandelingspositie te komen.

Groene en efficiënte mobiliteit

Dit voorstel maakt deel uit van een groter transportpakket voor groene en efficiënte mobiliteit. Het artikel over Intelligente Transportsystemen (ITS) vindt u op deze link.

De Commissie hoort graag uw mening over dit voorstel. Alle input wordt verzameld en overgemaakt aan Raad en Parlement. U kan feedback tot 11 februari geven via deze link.

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons