U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie publiceert eerste verslag Dronestrategie

05 mei 2022 - door Simon De Coster

In voorbereiding van de Dronestrategie 2.0 stelde de Commissie ene informele expertgroep samen. Die expertgroep heeft een eerste verslag gepubliceerd over het gebruik van drones.

 • Highlevel visie voor een drone ecosysteem
 • Specifieke thematische aandachtspunten en doelstellingen tegen 2030
 • Strategie wordt eind 2022 verwacht
Commissie publiceert eerste verslag Dronestrategie

De Europese Commissie bereidt momenteel een strategie voor die de verdere ontwikkeling van dronegebruik moet ondersteunen. De 'Dronestrategie 2.0' maakt deel van de Strategie voor Slimme en Duurzame Mobiliteit en wordt eind dit jaar verwacht.

Om de strategie vorm te geven heeft de Commissie vorig jaar een informele expertgroep (Drones Informal Expert Group) opgezet. Die groep bestaat uit 26 betrokken organisaties en heeft een verslag voorbereid over het gebruik van drones. Dit verslag bestaat uit 2 grote delen.

Visie voor een drone-ecosysteem

Het eerste deel van het verslag bevat een visie voor een Europees drone eco-systeem tegen 2030. Volgens de expertengroep zullen drones tegen 2030 vaak gebruikt worden voor verschillende diensten, en een integraal deel uitmaken van het dagelijkse leven in de Europese Unie. Mobiliteit door de lucht moet volgens hen dan ook een deel worden van de toekomstige multimodale mobiliteit in steden.

Bovendien is het volgens de experts belangrijk dat drones veilig, toegankelijk, en betaalbaar gebruikt kunnen worden. Het eco-systeem zou alvast voor jobs en groei kunnen zorgen, en de technologische know-how binnen de Unie op de kaart zetten.

Specifieke doelstellingen voor 2030

Naast de high-level visie bevat het verslag ook een aantal SMART doelstellingen die gebruikt kunnen worden om vooruitgang te meten. Daarnaast identificeerde de expertgroep een aantal specifieke thema’s die volgens hen in overweging moeten worden in de strategie. Daarbij horen telkens een aantal aanbevelingen. Het gaat om volgende thema’s:

 1. Waardeketens van drones en businessmodellen (inclusief financiering) 
 2. Regelgevend kader
 3. Technologiebouwstenen (harmonisatie en standaardisatie) en synergieën voor civiele bescherming
 4. Systeemveerkracht en niet-coöperatieve drones
 5. Capaciteit van het luchtruim (U-space ontwikkeling en integratie met Air Traffic Management)
 6. Ontwikkeling van stedelijke en regionale luchtmobiliteit (inclusief grondinfrastructuur)
 7. Maatschappelijke acceptatie en externaliteiten
 8. Kennis ontwikkelen, personeel opleiden en kennis opbouwen

Onderaan dit artikel is het volledige verslag toegevoegd, waar ook alle specifieke aanbevelingen opgelijst staan. Men verwacht dat de Commissie dit verslag en de bijhorende aanbevelingen mee in overweging zal nemen bij de voorbereiding van de Dronestrategie 2.0. Die strategie wordt verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar.

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons