Europese Commissie stelt een verhoogd budget voor CEF voor

06 juni 2018 - door Kelly Digneffe

Vandaag presenteerde de Europese Commissie zijn voorstel voor het toekomstige Connecting Europe Facility (CEF) programma voor de periode 2021-2027. De Commissie stelt een budget van 42,3 miljard euro voor, waarvan 30,6 miljard in transport-, 8,7 miljard in energie- en 3 miljard voor digitale infrastructuur. 

Europese Commissie stelt een verhoogd budget voor CEF voor

Het voorgestelde budget van 42,3 miljard euro is een verhoging van 47% in vergelijking met het huidige CEF-programma. De nadruk ligt op de versterking van het milieu, de Commissie wil 60% van de CEF-middelen gebruiken voor het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. 

 

Daarnaast wil het de vervoers-, energie- en digitale sectoren beter integreren, zodat de decarbonisering en de digitalisering van de EU-economie worden versneld. Schone, elektrische mobiliteit, bijvoorbeeld, vergt een nauwe integratie van vervoer en energie. Andere voorbeelden zijn autonome mobiliteit, energie-opslag en slimme netten.

Vervoer: veilige, schone en geconnecteerde mobiliteit

CEF zal zich inzetten voor slimme, duurzame, inclusieve, veilige en betrouwbare mobiliteit, overeenkomstig met de voorstellen binnen de "Europa in beweging"-mobiliteitspakketten en het EU-beleid voor vervoersinfrastructuur (TEN-T). Zo zal voorrang worden gegeven aan milieuvriendelijke vervoersmiddelen (zoals het spoor) en de ontwikkeling van laadpunten voor alternatieve brandstoffen om bij te dragen tot een koolstofarm vervoer. De Commissie wil ook meer aandacht besteden aan de modernisering van het transportnetwerk om de veiligheid en betrouwbaarheid te verhogen. 

 

Als een concrete uiting van Europese solidariteit wordt een deel van het budget (11,3 miljard euro) gereserveerd voor lidstaten die in aanmerking komen voor het Cohesiefonds.

 

Voor het eerst zal CEF ook projecten voor gemengd civiel en militair vervoer ondersteunen (met een budget van 6,5 miljard euro) om het Europese vervoersnet aan te passen aan de militaire vereisten en de militaire mobiliteit in de EU te verbeteren. Dat is een belangrijke bijdrage tot een volwaardige defensie-unie in 2025, een politieke prioriteit van deze Commissie. 

 

Energie: betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam

Met behulp van CEF wil de Commissie de stap zetten naar een echte energie-unie en de energietransitie ondersteunen, in lijn met de voorstellen in het kader van Clean Energy for all Europeans. Dat zorgt ervoor dat Europa toonaangevend blijft in de overgang naar schone energie, overeenkomstig de politieke prioriteit van de Commissie-Juncker om wereldleider te worden op het vlak van hernieuwbare energie.

 

In deze context zal een deel van het budget de samenwerking tussen de lidstaten op het vlak van grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare elektriciteit stimuleren om de strategische opname van marktklare technologie te bevorderen. Het programma zal ook de belangrijkste trans-Europese netwerkinfrastructuur blijven ondersteunen met het oog op de verdere integratie van de interne energiemarkt, de verhoogde interoperabiliteit van grensoverschrijdende netwerken en sectoren, een snellere decarbonisering en een gewaarborgde energievoorziening.

Digitaal: breedbandnetwerk met hoge capaciteit

De CEF zal steun verlenen aan ultramoderne digitale infrastructuur als basis voor een goed functionerende digitale eengemaakte markt. De digitalisering van het Europese bedrijfsleven en de modernisering van onder meer vervoer, energie, gezondheidszorg en overheidsdiensten zijn afhankelijk van de universele toegang tot betrouwbare, betaalbare en kwaliteitsvolle netwerken met hoge en zeer hoge capaciteit. De vraag naar netwerken en infrastructuur met hoge capaciteit voor elektronische communicatie blijft stijgen en daarom gaat in de nieuwe CEF meer aandacht naar infrastructuur voor digitale connectiviteit.

Meer lezen?

Lees hier het persbericht van de Europese Commissie

Klik hier om de juridische teksten en factsheets te raadplegen

Lees hier de voorgestelde wijzigingen aan het Trans-European Transport Network (TEN-T)

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons