U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Transportupdate: een stap dichter bij meer alternatieve brandstoffen?

30 maart 2022 - door Simon De Coster

Als deel van het Fit for 55 pakket publiceerde de Commissie verschillende transportdossiers. Die dossiers worden momenteel volop besproken door de Europese instellingen. In dit artikel krijg je een stand van zaken over AFIR en FuelEU Maritime.

  • Tijdlijn voor beide dossiers vrij gelijkaardig
  • Europees Parlement publiceerde voor beide voorstellen een eerste ontwerpverslag
  • Besprekingen binnen de Raad voorlopig vooral op niveau van de raadswerkgroepen
Transportupdate: een stap dichter bij meer alternatieve brandstoffen?

In de zomer van 2021 stelde de Europese Commissie het Fit for 55 pakket voor. Met dat voorstel wil de Commissie de netto-uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderen tegen 2030. Het Fit for 55 pakket bestond uit verschillende voorstellen, waaronder enkele belangrijke dossiers op vlak van transport. In dit artikel krijg je een laatste stand van zaken over de herziening van AFIR en het FuelEU Maritime voorstel.

Laad- en tankinfrastructuur (AFIR)

Met de verordening ‘uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen’ wil de Commissie een netwerk van laad- en tankinfrastructuur uitrollen doorheen de Europese Unie. Zo kan de infrastructuur tegemoet komen aan de toenemende vloot van zero-emissie voertuigen. Het voorstel raakt onder meer aan laadpalen, walstroom, waterstof, etc. 

Momenteel zijn zowel Raad als Parlement nog tot een interne onderhandelingspositie aan het komen over het voorstel.

Europees Parlement werkt aan verslag

Binnen het Europees Parlement is de TRAN-commissie verantwoordelijk voor de opmaak van het verslag over dit dossier. De rapporteur maakte in februari reeds een eerste ontwerpverslag publiek. Dit verslag vormt de basis voor de toekomstige onderhandelingspositie van het Europees Parlement.

Het verslag stelt ambitieuzere, afstandsgebaseerde doelstellingen tegen 2025 en 2030 voor. Dit zowel voor het kernnetwerk, als voor het uitgebreide netwerk én voor zowel lichte als zware bedrijfsvoertuigen. Daarnaast stelt de rapporteur een minimum aantal laadpunten en de introductie van LNG voor havens voor. Bovendien benadrukt hij het belang van de ontwikkelingen met betrekking tot waterstof.

Het Parlement besprak het verslag al een eerste keer. De voorbije maand dienden de Europarlementsleden meer dan 1000 amendementen in, voornamelijk over de definities van alternatieve fossiele brandstoffen, biobrandstoffen, hernieuwbare brandstoffen en laadpunten. Die amendementen worden besproken in de week van 18 april, een stemming in de commissie zal wellicht voor eind mei zijn.

Eerste compromistekst binnen de Raad

Ook binnen de Raad stond het voorstel al meermaals op de agenda. Voorlopig wordt het enkel op het technisch niveau van de raadswerkgroep besproken. Deze week zou er in de raadswerkgroep een vergadering plaatsvinden over een compromistekst van het Frans voorzitterschap. Die tekst is helaas niet publiek.

Het voorstel zal wellicht nog een aantal maanden besproken worden op technisch niveau, alvorens het op Raadsniveau op agenda komt.

Alternatieve brandstoffen in de maritieme sector (FuelEU Maritime)

Een ander belangrijk onderdeel van Fit for 55 is het FuelEU Maritime voorstel. Met dat voorstel wil de Commissie de uitstoot van de maritieme sector verminderen door het gebruik van alternatieve brandstoffen in de scheepvaart te intensifiëren. Het voorstel gaat dus hand in hand met AFIR.

Technisch overleg binnen de Raad 

Net als het AFIR voorstel werd ook het FuelEU Maritime al meermaals besproken door de bevoegde werkgroep in de Raad. Ook daar circuleert momenteel een (niet publieke) compromistekst van het Voorzitterschap. Momenteel zouden artikels 3 en 5-13 van die compromistekst op de agenda staan.

De verdere tijdlijn voor dit voorstel binnen de Raad is gelijkaardig aan die van AFIR: de compromistekst en eventuele aanpassingen hieraan zullen nog enkele maanden op technisch niveau besproken worden, vooraleer de Raad zelf een mogelijke onderhandelingspositie kan bespreken.

Rapporteur deelt eerste ontwerpverslag in Parlement

Ook voor dit dossier neemt de TRAN-commissie de lead in het Europees Parlement. Deze week publiceerde de rapporteur voor dit voorstel alvast een eerste ontwerpverslag. Het ontwerpverslag vind je terug in bijlage van dit nieuwsbericht.

Het ontwerpverslag zal aan de andere leden van de TRAN-commissie voorgesteld worden tijdens de zitting van 19 of 20 april. De commissieleden zullen dan op hun beurt tot ​​26 april tijd hebben om amendementen in te dienen.

De bespreking van die amendementen zou gepland zijn voor mei. Een daarbij horende stemming pas in juli. Nadien moet het uiteindelijke verslag nog plenair goedgekeurd worden.

Van zodra beide instellingen tot een interne positie komen, kunnen ze onderling met elkaar in onderhandeling treden in een triloog vorm.

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons