U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Oostenrijks compromisvoorstel voor sociale pijler mobiliteitspakket

10 oktober 2018 - door Stagiair

Het Oostenrijks voorzitterschap heeft haar compromisvoorstel voor de sociale pijler van het mobiliteitspakket voorgesteld aan de andere lidstaten.

Het voorstel komt er nadat de onderhandelingen om tot een algemene aanpak te komen onder de Bulgaren spaak gelopen zijn. Er is een sterke splitsing tussen de lidstaten van West- en Oost-Europa.

Oostenrijks compromisvoorstel voor sociale pijler mobiliteitspakket

West-Europese landen pleiten voor een harmonisering van de sociale en marktregels over de hele Unie. Oost-Europese lidstaten zijn daar niet happig op, zij bepleiten een liberalisering van de markt. 

De onderwerpen van de onderhandelingen zijn:

  • gedetacheerde chauffeurs
  • rij- en rusttijden voor vrachtwagenschauffeurs
  • cabotage
  • installatie van een nieuwe tachograaf

De Oostenrijkers zullen vooral focussen op de laatste twee onderwerpen. 

Tachograaf

Oostenrijk wil tegen 2024 een nieuwe tachograaf in alle vrachtwagens die internationaal transport uitvoeren. 

Cabotage

Dit is een zeer gevoelig onderwerp tijdens de onderhandelingen. De Commissie wil het aantal operaties dat kan worden uitgevoerd in een andere lidstaat tot vijf dagen na het uitvoeren van een internationaal transport niet limiteren. 

Oostenrijk gaat niet mee met het voorstel van de Commissie. Ze houdt vast aan de huidige regelgeving voor maximum drie operaties over een periode van zeven dagen na een internationale operatie. Ze stellen wel een rustperiode van 14 dagen voor vooraleer men weer recht heeft om cabotage-opdrachten uit te voeren. 

Rij- en rusttijden

Ook de rij- en rusttijden liggen gevoelig bij veel lidstaten, vooral de rust in de cabine.

Oostenrijk wil wekelijkse rust in de cabine (45u of meer) in principe volledig afschaffen, maar het uitzonderingen maken voor bepaalde plekken met voldoende voorzieningen (zoals bv sanitair). Tijdens een overgangsperiode van drie jaar zou die rust eventueel wel kunnen genomen worden in de cabine, wanneer de vrachtwagen voldoet aan bepaalde voorwaarden. 

Bovendien wil Wenen ook aan bedrijven de mogelijkheid geven om aan hun chauffeurs te vragen om twee gewone wekelijkse rustperiodes (45u) in te lassen en twee verminderde periodes (24u) verspreid over een periode van vier weken. Op die manier zetten ze de deur open voor een periode van drie weken rijden met twee rustperiodes. 

Detachering

Ook wat betreft de implementatie van de detacheringsregels in de transportsector, gaat het standpunt van het voorzitterschap in tegen de visie van de Commissie. Er zou dus geen sprake zijn van de toepassing van detacheringsregels vanaf de vierde dag dat er gewerkt wordt in een andere lidstaat, met terugwerkende kracht naar de eerste dag. 

De Oostenrijkers willen de detacheringsregels volledig uitsluiten bij bilaterale transportopdrachten. Op een opdracht vanuit het land waar een bedrijf gevestigd is, naar de eindbestemming in een andere lidstaat, zouden de detacheringsregels dan niet van toepassing zijn. Bovendien zouden één of twee internationale opdrachten op de heen- en terugweg kunnen worden uitgevoerd (op voorwaarde dat de desbetreffende landen dezelfde zijn op heen- en terugweg), zonder dat op die operaties detacheringsregels van toepassing zijn. 

Verdere discussies 

Nationale experten zullen het voorstel bespreken in de werkgroep op 11 oktober. Men verwacht echter dezelfde verdeeldheid als voorheen. Komt daarbij dat het nieuwe voorstel rond detachering voor een wig tussen Centraal- en Oost-Europese lidstaten zou kunnen zorgen. 

In het Europees Parlement zijn de onderhandelingen ook totaal mislukt. Zij moeten helemaal opnieuw beginnen. 

Maak een account aan

Volg ons