U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Naar een duurzame en slimme mobiliteit in Europa

10 december 2020 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft haar strategie voor duurzame en slimme mobiliteit gelanceerd. De strategie definieert 10 centrale actiedomeinen, opgedeeld in drie thema’s:

 • Duurzaam
 • Slim
 • Weerbaar

De strategie bevat ook concrete doelstellingen voor de toekomst en een actieplan met 82 initiatieven voor de volgende vier jaar.
 

Naar een duurzame en slimme mobiliteit in Europa

Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

In haar communicatie over de Europese Green Deal had de Europese Commissie haar doelstelling bekendgemaakt om de uitstoot in de transportsector te verminderen met 90%. De strategie voor duurzame en slimme mobiliteit zet de lijnen uit om deze ambitie waar te maken.

De strategie definieert 10 centrale actiedomeinen voor de groene en digitale transitie in de transportsector:

Duurzaam

 • Het gebruik van emissievrije voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen en hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen en infrastructuur stimuleren, bijvoorbeeld door de installatie van 3 miljoen laadpalen tegen 2030.
 • Emissievrije luchthavens en havens creëren, bijvoorbeeld door initiatieven voor duurzame luchtvaart en maritieme brandstoffen. 
 • De interstedelijke en stedelijke mobiliteit gezond en duurzaam maken, bijvoorbeeld door een verdubbeling van hogesnelheidstreinen en extra fietsinfrastructuur binnen de volgende 10 jaar.
 • Het vrachtvervoer vergroenen, door een verdubbeling van vrachtvervoer over het spoor tegen 2050. 
 • CO2 beprijzen en betere stimulansen voor gebruikers aanbieden, bijvoorbeeld door maatregelen in te voeren voor een eerlijke en efficiënte beprijzing.

Slim

 • Geconnecteerde en geautomatiseerde multimodale mobiliteit een werkelijkheid maken, bijvoorbeeld door tickets voor multimodaal transport aan te bieden.
 • Innovatie en het gebruik van data en kunstmatige intelligentie (AI) voor slimmere mobiliteit stimuleren, bijvoorbeeld door de inzet van drones en onbemande vliegtuigen en een Europese dataruimte voor mobiliteit.

Weerbaar

 • De interne markt te versterken, bijvoorbeeld door verdere investeringen om het trans-Europees transportnetwerk (TEN-T) te voltooien tegen 2030 en in de modernisering van de vloot in alle transportmodi.
 • Mobiliteit eerlijk en rechtvaardig maken voor iedereen, bijvoorbeeld door nieuwe mobiliteitsoplossingen betaalbaar te maken voor alle gebruikers en de transportsector aantrekkelijker te maken voor werknemers. 
 • De veiligheid en beveiliging voor alle transportmodi te verhogen, bijvoorbeeld door het aantal slachtoffers te herleiden naar quasi nul tegen 2050.

Daarnaast formuleert de strategie concrete doelstellingen voor de toekomst:

Tegen 2030

 • 30 miljoen emissievrije auto’s op Europese wegen
 • 100 Europese klimaatneutrale steden
 • De verdubbeling van het verkeer met hogesnelheidstreinen in Europa
 • Klimaatneutraliteit van collectieve reizen van minder dan 500 km
 • Uitrol van geautomatiseerde mobiliteit op grote schaal
 • Emissievrije schepen die klaar zijn voor de markt

Tegen 2035

 • Emissievrije grote vliegtuigen die klaar zijn voor de markt

Tegen 2050

 • Bijna alle auto's, bestelwagens, bussen en zware voertuigen zijn emissievrij
 • De verdubbeling van het goederenvervoer over het spoor
 • Een volledig operationeel, multimodaal trans-Europees transportnetwerk (TEN-T) voor duurzaam en slim vervoer met ultrasnelle connectiviteit

Deze actiedomeinen en doelstellingen zijn verder uitgewerkt in 82 initiatieven die de Europese Commissie zal ondernemen in de volgende vier jaar.

De volledige strategie kan je hier raadplegen.  

Persbericht Europese Commissie

Webinar “Wat betekent de EU-strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit voor Vlaanderen?”

Wil jij meer te weten komen over de Europese strategie voor duurzame en slimme mobiliteit? Op 15 december organiseerden het Departement MOW, VLEVA en MORA een online event, waarin we dieper ingingen op de strategie en de impact op Vlaanderen. Herbekijk de webinar hier!
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons