U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: trans-Europees transportnetwerk (TEN-T)

10 februari 2021 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gelanceerd over de herziening van de richtlijnen over het trans-Europees transportnetwerk (TEN-T).

Geef jouw mening over de TEN-T-verordening tot en met 5 mei.

Jouw stem in Europa: trans-Europees transportnetwerk (TEN-T)

Het EU-beleid inzake vervoersinfrastructuur en het trans-Europese vervoersnetwerk is erop gericht het vervoer in heel Europa te vergemakkelijken en regionale, economische en sociale ongelijkheden te verkleinen door onderling verbonden infrastructuur voor lucht, weg, spoor en scheepvaart te ontwikkelen.

Dit beleid wordt beheerst door Verordening 1315/2013 betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T), die richtlijnen stelt voor:

  • nationale en EU-investeringen in vervoersinfrastructuur
  • gerichte financiering in het kader van Connecting Europe Facility en andere relevante EU-regelingen.

In overeenstemming met het actieplan dat is opgenomen in de mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal en de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, is een voorstel voor een herziening van de TEN-T-verordening gepland in 2021. Deze raadpleging maakt deel uit van de effectbeoordeling die het wetgevingsvoorstel voor een herziene TEN-T-verordening zal ondersteunen. Het doel van deze raadpleging is ervoor te zorgen dat, naast de organisaties die rechtstreeks bij het TEN-T-beleid betrokken zijn, ook andere groepen belanghebbenden en het grote publiek de mogelijkheid krijgen om hun mening geven over het onderwerp.

Geef jouw mening over de TEN-T-verordening tot en met 5 mei via deze link.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons