U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: intelligente vervoerssystemen

10 november 2020 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging geopend over de herziening van de richtlijn intelligente vervoerssystemen (ITS).

Geef jouw mening over deze richtlijn voor 2 februari 2021.

 

Jouw stem in Europa: intelligente vervoerssystemen

Intelligente vervoerssystemen verbeteren de veiligheid, de verkeersefficiëntie en het bestuurderscomfort door mensen te helpen de juiste beslissingen te nemen en zich aan te passen aan verkeerssituaties. De Europese ITS-richtlijn is bedoeld om de invoering en het gebruik van deze systemen te versnellen en coördineren.

Bij deze herziening wordt de beschikbaarheid van infrastructuur en verkeers- / reisgegevens over het hele EU-vervoersnetwerk beoordeeld.

Het zal ook betrekking hebben op nieuwe ontwikkelingen zoals:

  • geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit (bijv. zelfrijdende voertuigen)
  • onlineplatforms waarmee gebruikers toegang hebben tot verschillende vervoersmodi.

Bij de evaluatie van de richtlijn intelligente vervoerssystemen werd geconcludeerd dat er een duidelijke behoefte blijft aan verdere maatregelen op het gebied van interoperabiliteit, samenwerking en gegevensuitwisseling om naadloze, continue ITS-diensten in de hele EU mogelijk te maken. Daarom werkt de Commissie aan de herziening van de richtlijn om de werking van het wegvervoersysteem, inclusief de interfaces met andere vervoersmodi, te verbeteren en zo de negatieve externe effecten van het wegvervoer te verminderen.

De Europese Commissie nodigt het publiek en belanghebbenden uit om hun mening te geven over mogelijke maatregelen en mogelijke gevolgen van een herziening van de ITS-richtlijn. De informatie die tijdens deze raadpleging wordt ontvangen, zal de effectbeoordeling ondersteunen die de Europese Commissie momenteel uitvoert.

Alle burgers en organisaties zijn welkom om aan deze raadpleging bij te dragen. De volgende partijen hebben hier mogelijk een specifiek belang bij:

  • ITS-dienstverleners
  • wegbeheerders
  • Vervoerders
  • Voertuig- en apparatuurfabrikanten / leveranciers
  • nationale, regionale en lokale besturen
  • organisaties die de sociale partners, het maatschappelijk middenveld, consumenten en passagiers vertegenwoordigen
  • ngo's die zich met name bezighouden met mobiliteit, digitalisering en het milieu
  • onderzoek en wetenschap; onderwijs- en opleidingsinstellingen en -organisaties

Geef jouw mening over de ITS-richtlijn voor 2 februari 2020 via deze link.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons