U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: ex-post evaluatie van het Trans-European Transport Network (TEN-T) programma 2007-2013

16 november 2018 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie zou graag uw mening horen over het Trans-European Transport Network (TEN-T) programma voor de periode 2007-2013. 

Het doel van deze raadpleging is om standpunten en suggesties van belanghebbenden, waaronder burgers, te verzamelen met het oog op de huidige ex-post evaluatie van het TEN-T-programma zoals toegepast in 2007-2013.

Jouw stem in Europa: ex-post evaluatie van het Trans-European Transport Network (TEN-T) programma 2007-2013

De algemene doelstellingen van de ex-post evaluatie zijn de rapportering over de voortgang bij het bereiken van de doelstellingen van het programma, de efficiëntie van het gebruik van middelen en de Europese toegevoegde waarde ervan en de formulering van algemene conclusies en mogelijke aanbevelingen over de uitvoering van het TEN -T programma, met het oog op het leveren van input voor een mogelijke herziening van het TEN-T-programma en zijn beleid.

De Europese Commissie heeft de volgende categorieën externe belanghebbenden geïdentificeerd, naast alle geïnteresseerde burgers:

  • lidstaten;
  • andere begunstigden van projecten dan de lidstaten;
  • voor financiële instrumenten: projectpromotoren;
  • waar relevant, academici;
  • Europese coördinatoren voor de 9 kernnetwerkcorridors en de 2 horizontale prioriteiten;
  • dienstverleners (exploitanten);
  • infrastructuurbeheerders van alle vervoerswijzen.

U kunt aan deze raadpleging bijdragen door de online vragenlijst in te vullen via deze website tegen 14 februari 2019. Als u de online vragenlijst niet kunt gebruiken, neem dan contact op met de Europese Commissie via het e-mailadres yves.bormans@ec.europa.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons