U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement spreekt zich uit over TEN-T

27 januari 2021 - door Simon De Wachter

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over de herziening van de TEN-T-richtlijnen. De resolutie roept op tot een trans-Europees transportnetwerk dat:

 • de uitstoot in de transportsector vermindert
 • meer crisisbestendig is 
 • de mobiliteit van burgers verzekert tegen betaalbare prijzen
   
Europees Parlement spreekt zich uit over TEN-T

Resolutie over TEN-T-richtlijnen

Tijdens de plenaire vergadering van 20 januari keurde het Europees Parlement de resolutie van rapporteur Jens Gieseke (EPP) over de TEN-T-richtlijnen met een grote meerderheid goed. De Europarlementsleden roepen op tot de verdere ontwikkeling van een TEN-T dat: 

 • de uitstoot in de transportsector vermindert
 • meer crisisbestendig is 
 • de mobiliteit van burgers verzekert tegen betaalbare prijzen

Daarnaast haalt de resolutie nog belangrijke zaken aan, zoals digitalisering van het netwerk, gemakkelijkere grensovergangen en interoperabiliteit. De MEPs zijn ook voorstander om rurale en perifere gebieden in het netwerk te betrekken tegen 2050 en de connectie met het Verenigd Koninkrijk te behouden, op voorwaarde dat ze blijven deelnemen aan de Europese programma’s. Er wordt ook de nadruk gelegd op meer steun voor spoorwegen.

De resolutie moedigt de Europese Commissie ook aan om mogelijke synergieën tussen de transportcorridors en de EuroVélo routes te verkennen, en zo lokaal en milieuvriendelijk fietstoerisme in Europa te promoten. 

Vertragingen in het TEN-T netwerk

De voltooiing van het kernnetwerk tegen 2030 zit achter op schema. Met betrekking tot deze problematiek, stelt de resolutie voor om de bevoegdheden van de Europese coördinatoren te consolideren. De lidstaten moeten hun verplichtingen nakomen en de Europese Commissie moet een sterkere rol spelen.

Het Europees Parlement is ook van mening dat er slechts kleine aanpassingen aan het kernnetwerk mogen gebeuren, zodat de voltooiing tegen 2030 geen verdere vertraging oploopt. De Europese Commissie verwelkomt dit standpunt en belooft om er alles aan te doen om het netwerk op tijd af te werken.

De volledige resolutie kan je hier raadplegen.

Volgende stappen

Rapporteur Gieseke hoopt dat aanbevelingen uit de resolutie worden meegenomen bij de opmaak van het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de TEN-T-richtlijnen. Naar verwachting zal deze in het derde kwartaal van 2021 uitkomen.

Europees Commissaris voor transport Adina Valean gaf al mee dat het voorstel van de Commissie zal focussen op drie doelstellingen:

 1. De vergroening van het netwerk door de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
 2. Digitalisering en innovatie, om het netwerk weerbaar te maken tegen cyberaanvallen en crisissen
 3. Interoperabiliteit
   

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons