U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > coronacrisis > eu nieuws >

Essentieel transport moet doorgaan tijdens coronacrisis

19 maart 2020 - door Simon De Wachter

Een vlotte doorstroom van essentiële goederen, zoals voeding en geneesmiddelen, is momenteel noodzakelijk om economische continuïteit te verzekeren. Daarover zijn de Europese ministers voor transport het eens, na de informele high-level videoconferentie op 18 maart.

De ministers bespraken verschillende aspecten van transport die door het coronavirus worden beïnvloed:

  • Transport van essentiële goederen
  • De gezondheid en veiligheid van werknemers in de sector
  • Het vrij verkeer over de landsgrenzen heen
  • De verspreiding van het virus tegengaan
     
Essentieel transport moet doorgaan tijdens coronacrisis

Essentieel transport garanderen

De transportsector wordt zwaar getroffen door de nationale maatregelen rond het coronavirus. Daarom willen de nationale transportministers en de Europese Commissie nauw samenwerken om de verstoring van het verkeer te minimaliseren. Vooral voor het transport van essentiële goederen.

De Europese Commissie stelde op 16 maart een reeks richtlijnen voor om de functionering van de interne markt te garanderen en tegelijk de verspreiding van het virus zoveel mogelijk onder controle te houden. Hieronder vallen de zogenaamde green lanes (prioriteitsroutes voor goederenvervoer), het vrij verkeer van transportarbeiders en flexibele rij- en rusttijden. De lidstaten moeten de Commissie vroegtijdig verwittigen wanneer ze deze maatregelen toepassen.

De lidstaten uiten hun steun voor de richtlijnen van de Commissie.

Gecoördineerde aanpak

Tijdens de videoconferentie werd een belangrijke eerste stap gezet naar een gecoördineerde aanpak met de Europese Commissie, de lidstaten en stakeholders. De Commissie en de lidstaten willen zich flexibel opstellen rond specifieke voorwaarden in de sector. 

Verdere restricties op transport mogen enkel opgelegd worden voor gezondheidsredenen. Lidstaten moeten elkaar en de EU dan ook op de hoogte houden over de maatregelen die ze treffen.

De boodschap is duidelijk: tijdens de huidige situatie is verdere solidariteit en samenwerking tussen lidstaten broodnodig.

Passagiersrechten

Daarnaast publiceerde de Europese Commissie ook richtlijnen om passagiersrechten te vrijwaren tijdens de coronacrisis. 

In de context van de verschillende reisrestricties en grenscontroles die de nationale overheden hebben ingevoerd, is het doel van deze richtlijnen om passagiers gerust te stellen dat hun rechten worden gerespecteerd.

Meer lezen?

Persbericht Kroatisch voorzitterschap

Website Europese Commissie

Overzicht nationale maatregelen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons