U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord tussen Raad en Parlement over interoperabiliteit elektronische tolheffing

23 november 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de derde triloog op 20 november hebben de Raad en het Parlement een akkoord bereikt over de richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen (EETS-richtlijn). Deze richtlijn moet bijdragen tot administratieve simplificatie en de vermindering van fraude. 

De EETS-richtlijn is het eerste wetgevende voorstel binnen het eerste mobiliteitspakket van mei 2017 waarover een interinstitutionele akkoord tot stand komt.
 

Akkoord tussen Raad en Parlement over interoperabiliteit elektronische tolheffing

Interoperabiliteit elektronische tolheffing: wat houdt het in?

De richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen heeft als doel om de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens over vergoedingen voor betalende wegen in Europa te faciliteren. Zo maakt de EETS-richtlijn het mogelijk om tol te betalen in heel de EU met slechts één abonnement en één toestel aan boord. 

Daarnaast brengt het een systeem tot stand voor de uitwisseling van informatie over de identiteit van personen die het nalaten om hun tolbedrag te betalen. Dit moet een einde maken aan de straffeloosheid van wanbetalers uit andere Europese lidstaten.

Door cash transacties in tolstations en hinderlijke procedures te verminderen, zet de EETS-richtlijn in op de principes van “de gebruiker betaalt” en “de vervuiler betaalt”. Ten slotte moet het ook bijdragen tot de voltooiing van de interne markt en de digitale eengemaakte markt.

Eerste vooruitgang in mobiliteitspakket

Het akkoord in dit dossier is een mijlpaal voor de drie mobiliteitspakketten die de Europese Commissie in de loop van 2017 en 2018 hebben gelanceerd. Momenteel leggen de Raad en het Europees Parlement zich vooral toe op de sociale en marktaspecten van het eerste mobiliteitspakket, maar een akkoord hierover binnen de instellingen lijkt nog onzeker. 

Het interinstitutioneel akkoord moet nu nog een formeel groen licht krijgen van zowel de Raad als het Europees Parlement. Pas dan is de richtlijn officieel aangenomen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons