Home > Transport > Dossiers >

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

Horizon Europe:

De Europese Commissie heeft op 7 juni haar voorstel voor Horizon Europe gepubliceerd, met een budget van 100 miljard. Lees er hier alles over.

Zoals verwacht zal de structuur van Horizon Europe steunen op drie pijlers, gelijkaardig aan Horizon 2020: 

  • Open Science: steun aan onderzoekers door beurzen, uitwisselingen en subsidies aan projecten, via de Europese Onderzoeksraad (ERC) en de Marie-Sklodowska-Curie acties
  • Global Challenges: directe steun aan onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen, door EU-wijde missies met ambitieuze doelstellingen te stellen. Voorbeelden hiervan zijn de strijd tegen kanker, schone mobiliteit en plastic-vrije oceanen. Industrieel leiderschap zal een prominente plaats innemen binnen deze pijler en het programma in zijn geheel.
  • Open Innovation: doelstelling om van Europa een voorloper op vlak van markt-creërende innovatie te maken. De Europese Innovatieraad (EIC) zal een éénloketsysteem aanbieden voor hoog potentieel, baanbrekende technologieën en innovatieve bedrijven met de capaciteit om te vergroten.

Met een totale begroting van 100 miljard euro is dit het meest ambitieuze kaderprogramma ooit. Dit budget omvat 97,6 miljard voor Horizon Europe (waarvan 3,5 miljard onder InvestEU zal toegewezen worden) en 2,4 miljard voor Euratom.

Het Europees Parlement en de Raad zullen in de volgende maanden hun standpunt bepalen over het voorstel van de Commissie. Het Europees Parlement heeft zijn verslagen goedgekeurd. Lees er hier meer over.

De Raad heeft een partiële algemene oriëntatie aangenomen over de totstandkoming van het kaderprogramma en de regels voor deelname. Klik hier om verder te lezen.

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020:

De tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 is een verplichting uit Verordening (EU) Nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 -2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG.

Artikel 32 (3) van de Verordening luidt:

"3. Uiterlijk op 31 december 2017 voert de Commissie, rekening houdend met de ex-post evaluatie van het zevende kaderprogramma die uiterlijk op 31 december 2015 moet zijn afgerond en de evaluatie van het EIT, samen met volgens een transparante procedure geselecteerde onafhankelijke deskundigen een tussentijdse evaluatie uit van Horizon 2020, het specifieke programma ervan, met inbegrip van de Europese Onderzoeksraad (European Research Council - ERC), en de activiteiten van het EIT.(...)"

De tussentijdse evaluatie zal halverwege de looptijd van het Horizon 2020 programma bijdragen aan de verbetering van de uitvoering van Horizon 2020 en een solide wetenschappelijke basis vormen voor toekomstige activiteiten en initiatieven. De resultaten zullen worden gebruikt bij de voorbereiding van het 9de kaderprogramma voor onderzoek & innovatie (na 2020).

Op 29 mei 2017 publiceerde de Europese Commissie de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020. De tussentijdse evaluatie bestaat momenteel enkel uit een Staff Working Document. Op 6 juni 2017 publiceerde de rapporteur van de ITRE commissie in het Europees Parlement haar rapport. Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement werd op 13 juni ingestemd met een resolutie over Horizon 2020. Daarin roepen de parlementsleden op om het onderzoeksbudget op te trekken tot 120 miljard euro voor periode 2021-2028 (het 9de kaderprogramma, de opvolger van Horizon 2020). Bekijk het volledige debat.

De resolutie van het Europees Parlement aangenomen in eerste lezing.

Volgende stappen

De opvolger van Horizon 2020, Horizon Europe, moet in 2021 van start gaan. 

Maak een account aan

Raad komt tot akkoord over Horizon Europe

Icon NIEUWS Raad komt tot akkoord over Horizon Europe

05 december 2018 - door Simon De Wachter

De Europese ministers voor onderzoek hebben op de Raad van 30 november een gezamenlijk standpunt aangenomen over de verordening betreffende de totstandkoming en regels voor deelname van Horizon...

Lees meer
Raad Concurrentievermogen: intense discussies over Horizon Europe verwacht

Icon NIEUWS Raad Concurrentievermogen: intense discussies over Horizon Europe verwacht

29 november 2018 - door Simon De Wachter

Op 29 en 30 november vindt de Raad Concurrentievermogen plaats. De discussies over Horizon Europe zullen naar verwachting het hoogtepunt van deze Raad vormen, aangezien de lidstaten nog steeds...

Lees meer
Europees Parlement stemt over Horizon Europe en andere toekomstige subsidieprogramma’s

Icon NIEUWS Europees Parlement stemt over Horizon Europe en andere toekomstige subsidieprogramma’s

23 november 2018 - door Simon De Wachter

Het budget van Horizon Europe moet verhoogd worden naar 120 miljard euro in 2018-prijzen. Dat is de belangrijkste conclusie van de verslagen die op 21 november zijn goedgekeurd door de ITRE...

Lees meer
Lidstaten tegen dubbele juridische basis voor Horizon Europe

Icon NIEUWS Lidstaten tegen dubbele juridische basis voor Horizon Europe

04 oktober 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de Raad Competitiviteit van 28 september hebben de Europese ministers van onderzoek gedebatteerd over Horizon Europe, het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

Lees meer
Europees Parlement wil budget Horizon Europe verhogen naar 120 miljard euro

Icon NIEUWS Europees Parlement wil budget Horizon Europe verhogen naar 120 miljard euro

27 juli 2018 - door Simon De Wachter

Rapporteurs Christian Ehler en Dan Nica roepen op tot een hoger budget en meer inhoud voor het voorstel voor Horizon Europe.

Lees meer
  • Advies van de REGI commissie

    Advies van de Commissie regionale ontwikkeling aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake de boordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 met het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het negende kaderprogramma.

Volg ons