U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Wegvervoer > Dossiers >

Gecombineerd vervoer (tweede mobiliteitspakket)

Het voorstel tot herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer, begunstigt het gecombineerd gebruik van verschillende vervoerswijzen voor goederen, waardoor ondernemingen gemakkelijker aanspraak kunnen maken op aanmoedigingspremies en het gecombineerde gebruik van vrachtwagens, treinen, aken en schepen voor het vervoer van goederen wordt gestimuleerd.

Het hoofddoel is de overstap van vrachtvervoer over de weg naar vervoerwijzen met een lagere emissie, zoals de binnenwateren, het zeevervoer en het spoorvervoer, direct te stimuleren door middel van overheidssubsidies. Dit zou het concurrentievermogen van grensoverschrijdend intermodaal (of 'gecombineerd') vervoer ten opzichte van alleen vrachtvervoer over de weg vergroten.

Het voorstel tot herziening van de richtlijn behandelt onduidelijkheden die zijn geïdentificeerd door de ex-post evaluatie van de de richtlijn gecombineerd vervoer en actualiseert de richtlijn om het nut ervan als ondersteuningsmaatregel te verbeteren en het gebruik ervan voor de industrie te vereenvoudigen.

Herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten (92/106/EEC)

Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissingsprocedure).

Volgende stappen: 

De TRAN commissie heeft op 10 juli het ontwerpverslag van rapporteur Aiuto aangenomen. Lees er hier meer over.

Tijdens de Transportraad van 3 december hebben de Europese ministers voor vervoer een algemene oriëntatie bepaald over gecombineerd vervoer. Klik hier om verder te lezen.

Vanaf het moment dat zowel het Europees Parlement als de Raad hun standpunt over het voorstel hebben ingenomen, kunnen informele onderhandelingen (trialogen) tussen de twee instellingen van start gaan met de bedoeling om tot een overeenkomst te komen in eerste lezing. De compromis die hieruit voortkomt moet vervolgens goedgekeurd worden door de plenaire vergadering van het Europese Parlement en door de Raad.

Maak een account aan

Akkoord over gecombineerd vervoer onwaarschijnlijk voor verkiezingen

Icon NIEUWS Akkoord over gecombineerd vervoer onwaarschijnlijk voor verkiezingen

13 maart 2019 - door Simon De Wachter

De de interinstitutionele onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement (trilogen) over de herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer verlopen moeizaam. Het ziet ernaar uit dat de...

Lees meer
Onderhandelaars hopen op akkoord ‘gecombineerd vervoer’ begin februari

Icon NIEUWS Onderhandelaars hopen op akkoord ‘gecombineerd vervoer’ begin februari

17 januari 2019 - door Simon De Wachter

De eerste trilogen over de richtlijn gecombineerd vervoer startte woensdag 9 januari. Begin februari hopen de onderhandelaars om tot een akkoord te komen.

Lees meer
Raad Transport: vooruitgang in sociale aspecten mobiliteitspakket, gecombineerd vervoer en andere dossiers

Icon NIEUWS Raad Transport: vooruitgang in sociale aspecten mobiliteitspakket, gecombineerd vervoer en andere dossiers

06 december 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de Transportraad van 3 december hebben de Europese ministers voor vervoer hun gezamenlijk standpunt bepaald over een heleboel wetgevende initiatieven.

Lees meer
TRAN commissie komt tot standpunt over gecombineerd vervoer

Icon NIEUWS TRAN commissie komt tot standpunt over gecombineerd vervoer

13 juli 2018 - door Simon De Wachter

De TRAN commissie van het Europees Parlement heeft op de vergadering van 9 en 10 juli gedebatteerd en gestemd over de richtlijn voor gecombineerd vervoer. 
Tijdens de laatste vergadering...

Lees meer
Ontwerpverslag van rapporteur Aiuto over gecombineerd vervoer positief onthaald

Icon NIEUWS Ontwerpverslag van rapporteur Aiuto over gecombineerd vervoer positief onthaald

02 mei 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de vergadering van de commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement (TRAN commissie) op 25 april hebben de schaduwrapporteurs hun steun geuit aan het ontwerpverslag van...

Lees meer
  • Voorstel Europese Commissie
    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal comité en het comité van de regio's "Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit"

  • Voorstel Europese Commissie
    Bijlage bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal comité en het comité van de regio's "Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit"

Europese Commissie:

Europees Parlement:

Raad van de Europese Unie:

Volg ons