U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen: oproep 1

Deadline

Code

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen: oproep 1

Inleiding

Dit programma past in het streven om de economische en sociale uitwisselingen tussen vier grensregio's te bevorderen: 

 • in Frankrijk: de Région Hauts-de-France en de Région Grand Est (enkel de departementen Ardennes en Marne);
 • in Wallonië: de provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg;
 • in Vlaanderen: de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen (enkel de arrondissementen Gent en Oudenaarde).

Een behoorlijke uitdaging voor deze regio's met een oppervlakte van 62.000 km² en meer dan 11 miljoen inwoners.

Tijdens de periode 2021-2027 zal er een budget van 268 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan het programma toegewezen worden ter ondersteuning van projecten die passen binnen het kader van de 5 samenwerkingsthema’s

Doelstellingen

De projectoproep betreft de thematieken (prioriteiten) 1 tot 4 van het samenwerkingsprogramma.

Budget

Steunpercentage: Het EFRO-aandeel komt overeen met 60% van de totale kosten en 70% voor de koepelprojecten van de projectenportefeuilles.

Begunstigden

Alle verenigingen, publieke of private organisaties met een wettelijke status komen in aanmerking, zoals:

 • overheidsinstellingen en parastatale instellingen;
 • (lokale en regionale) overheden;
 • academische en wetenschappelijke instellingen, waaronder competentiepolen en onderzoeksorganisaties;
 • bedrijfsondersteunende organisaties zoals kamers van koophandel, ontwikkelingsagentschappen, agentschappen voor technologieoverdracht, enz.;
 • opleidingsinstellingen;
 • maatschappelijk middenveldorganisaties (verenigingen, vzw’s);
 • ZKO’s-KMO’s;
 • enz.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op de website van het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

Vlaams contactpunt

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

Provinciale contactpunten

De Interreg-programma's hebben ook  contactpersonen die verankerd zijn binnen de Vlaamse provincies. Deze provinciale contactpersonen kunnen je adviseren en begeleiden bij het uitwerken van je projectaanvraag. Een overzicht van deze contactpersonen vind je op blad 2 van deze pagina

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europese Territoriale Samenwerking - Interreg

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • Via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • Via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Interreg heeft als hoofddoel de bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten binnen de Unie en tussen lidstaten en respectievelijk aangrenzende derde landen, partnerlanden, andere gebieden of landen en gebieden overzee.

Europese territoriale samenwerking, beter bekend als Interreg, is één van de twee doelstellingen van het cohesiebeleid van de Europese Unie. Interreg biedt een kader voor de uitvoering van gezamenlijke acties en beleidsuitwisselingen tussen nationale, regionale en lokale actoren uit verschillende lidstaten. De overkoepelende doelstelling van de Interreg is het bevorderen van een harmonieuze economische, sociale en territoriale ontwikkeling van de Unie als geheel.

De doelstelling Interreg is onderverdeeld in vier eigen programma’s, te weten:

 • Interreg A: Grensoverschrijdende samenwerking tussen naburige regio’s ter bevordering van regionale ontwikkeling tussen aan elkaar grenzende regio’s aan land- en zeegrenzen;
 • Interreg B: Transnationale samenwerking over grotere gebieden en maritieme gebieden;
 • Interreg C: Interregionale samenwerking ter behoeve van het cohesiebeleid, en;
 • Interreg D: Samenwerking tussen ultraperifere gebieden onderling of met derde landen of landen en gebieden overzee, of organisaties voor regionale integratie en samenwerking ter bevordering van hun regionale integratie en een harmonieuze ontwikkeling in hun nabuurschap

De programma’s kenmerken zich door de omvang van het samenwerkingsgebied, de in aanmerking komende regio’s en de doelstellingen.

Goed om weten 

 • Projecttype

focus op demo, versnelde uitrol, disseminatie

 • Europese partners nodig?

Ja 

 • Aanvraagprocedure

Op de website van het betreffende Interregprogramma worden oproepen gepubliceerd. Die meeste Interreg-programma's hanteren een gefaseerde 2-staps aanvraagprocedure: eerst wordt een verkort projectidee gevraagd. Bij goedkeuring van deze eerste stap kan een volledige aanvraag worden uitgewerkt en ingediend. Soms bestaat ook de mogelijkheid tot het indienen van een volledig voorstel, in plaats van een gefaseerde aanvraagprocedure.

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Economisch beleid
Energie en klimaat
Milieu
Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
Cultuur en Media
Cohesiebeleid
Transport
Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

 

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

 

economie.europa@vlaanderen.be

02 553 38 63

Grensregio Vlaanderen-Nederland

Maxime Huysentruyt

maxime.huysentruyt@grnsregio.eu

 

Euregio Maas-Rijn

In afwachting van vervanging

economie.europa@vlaanderen.be  

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

Noordzee Regio

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

Noordwest-Europa

Matthias Verhegge

matthias.verhegge@vlaio.be

02 553 37 29

Interreg Europa

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

INTERACT

Programmasecretariaat

ip.viborg@interact-eu.net

 

Provinciale contactpunten

De Interreg-programma's hebben ook  contactpersonen die verankerd zijn binnen de Vlaamse provincies. Deze provinciale contactpersonen kunnen je zeer gericht adviseren en begeleiden bij het uitwerken van je projectaanvraag. Een overzicht van deze contactpersonen vind je op blad 2 van deze pagina

 

 

Lees meer
Volg ons