U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Calls >

H2020 - Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel (LCE-20-2016-2017)

Deadline

Doelstellingen

Specific Challenge:

Decarbonisation of the aviation transport sector and reducing its dependence on fossil fuel requires liquid biofuels even in the longer term. Accelerating the deployment of advanced biofuel technologies for use in aviation will allow competitive production of biojet fuels on commercial scale, increase their attractiveness and facilitate achievement of the EU Biofuel FlightPath [[http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/20110622_biofuels_flight_path_launch.pdf - http://ec.europa.eu/transport/modes/air/doc/flightpath2050.pdf]] targets. Therefore, the specific challenge is to enable commercial production of sustainable and cost-competitive advanced biofuels aimed for use in the aviation sector. In particular, supporting the accomplishment of pre-commercial plant(s) for advanced biofuels for aviation based on sustainable biomass feedstock is essential.

Scope:

Proposals shall aim at moving technologies that have already reached TRL 5-6 to TRL 6-7 (please see part G of the General Annexes) through novel industrial demonstration projects which support the innovative integration of production processes for advanced biofuels for aviation into first–of-a-kind or existing industrial scale plants. Projects should target the most promising advanced aviation biofuel production pathways incorporating upgrading technologies and valorisation of co-products that improve the economic viability of the fuel production. The ultimate production target of aviation biofuel for the complete plant shall be in the range of several tens of thousand tonnes per year. The aviation biofuel must be fully compliant with international aviation fuel standards and therefore suitable for commercial flight operations. Where relevant, projects should also make use of existing infrastructures for transportation, logistics, and fuelling for performing commercial flights with the produced fuel. Relevant datasets shall be collected for these operations.

Environment, economic and social issues including health and safety should be considered in the whole life cycle and appropriately addressed. A methodology that enables robust and reliable assessment of the environmental (notably in terms of GHG) performance, economic and social benefits with respect to current technologies should be included.

In addition, proposals shall address the entire value chain including the supply chain of sustainable biomass feedstock and the actual use of the produced biofuel in aviation.

Biofuels produced from starch, sugar and oil fractions of food/feed crops are excluded.

Proposals shall explicitly address performance and cost targets together with relevant key performance indicators and the expected impacts. Industrial involvement in the consortium and explicit exploitation plans are a prerequisite.

Proposals shall include a work package on the business case of the overall business solution and which identifies potential issues of public acceptance, market and regulatory barriers along the entire value chain. It should also address, where appropriate, synergies between new and existing technologies and other socio-economic and environmental aspects from a life-cycle perspective. Furthermore, they shall address the risks (feedstock, technological, business, process) and their possible mitigation. A signed off-take agreement with one or more airlines or alternative similar agreements should be envisaged in the proposal. In the event of a grant award the off-take agreement must be signed before signature of the grant agreement.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 5 to 15 million in 2016 and 5 to 10 million in 2017 would allow this specific challenge to be addressed appropriately while maximizing the acceptable production pathways. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Expected Impact:

Demonstrating advanced biofuel technologies for aviation at large industrial scale will respond to the EU FlightPath objectives for commercial deployment and realisation of aviation biofuels and its target of using 2 million tons aviation biofuel by 2020. Favourable energy and GHG balances are expected. The demonstrated industrial concepts should ensure the techno-economic feasibility of the entire value chain and have the potential for a significant social and economic impact, notably in terms of job creation, economic growth and contribution to the decarbonisation of the aviation sector in addition to supporting advancement of the regulatory framework.

Budget

2016: 15 miljoen euro

Begunstigden

Innovation actions (IA): At least three legal entities. Each of the three must be established in a different EU Member State or Horizon 2020 associated country. All three legal entities must be independent of each other.

Meer info: zie de General Annexes bij het Horizon 2020 werkprogramma 2016-2017.

Info & contact

Jozef Ghijselen

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

02 432 43 40

jg@iwt.be

*****

Link naar het H2020 participant portal 

Link naar het H2020 werkprogramma 2016-2017 'Secure, clean and efficient energy'

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons