U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > transport > calls >

H2020 – ICT infrastructure to enable the transition towards road transport automation (ART-01-2017)

Deadline

Doelstellingen

Specific Challenge:

Building on the rapid development of ICT technologies, cooperative ITS and more accurate and reliable satellite navigation and positioning, automated road transport will enable driving strategies which are safe, sustainable and efficient on the level of the whole transport system. There are still many ICT-related challenges to overcome, in particular those related to the connectivity required for advanced levels of road vehicle automation and the architecture of such a connected ICT infrastructure.

Scope:

The focus will be on the development, testing and real-life validation of ICT infrastructure architectures, integrating state-of-the-art ICT technologies, systems and functions to enable the transition towards road vehicle automation (up to automation levels 3[[Level 3 – Conditional Automation – "the driving mode-specific performance by an automated driving system of all aspects of the dynamic driving task, with the expectation that the human driver will respond appropriately to a request to intervene", according to the SAE International’s standard J3016.]] and 4[[Level 4 – High Automation – "the driving mode-specific performance by an automated driving system of all aspects of the dynamic driving task, even if a human driver does not respond appropriately to a request to intervene", according to the SAE International’s standard J3016.]]). Proposals should bring together actors from automotive, IT and telecommunication industries as necessary to address one or several of the following areas:

― Functional and technical requirements for the required connectivity (V2V and V2I) for large-scale deployment of vehicle automation levels 3 and 4, by analysing the use cases for the deployment of stable and reliable connectivity over commercial telecom networks and over dedicated ITS spectrum. It is envisaged that both types of connectivity are needed for the deployment of large-scale automation. Proposers should address cyber-security aspects in depth.

― In relation to connectivity: architecture, functional and technical requirements for data generation, processing, storage and retrieval in the context of large-scale deployment of automation levels 3 and 4. Decision making processes needing data to operate vehicles and/or infrastructure should be distinguished from the provision of infotainment services and from other third party services. Regarding business models based on innovative, cross-sector use of data, proposers should address and analyse preconditions which might require public authority intervention. Proposers should address cyber-security aspects in depth.

― Tamper-proof in-vehicle platforms for automated vehicles building on and advancing the principles of cyber security for automated vehicles.

― Dynamic and accurate localisation and mapping, using cloud-based spatial data for highly automated driving (including sourcing, processing and information maintenance); accurate mapping and precise localisation based on European GNSS, using fully the capacity of vehicle connectivity and sensors and map data feedback loops; security of information enabling automated transport systems.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 5 to 15 million each would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Expected Impact:

Actions will address the ICT-infrastructure related challenges to enable the transition towards advanced levels of road vehicle automation.

As described in the specific challenge above, actions are expected to contribute to improved evidence-based knowledge of required ICT-infrastructure architectures. Actions are expected to demonstrate how issues such as analysis of costs (investment, operations and maintenance) and requirements for interoperability, latency, throughput, congestion strategies, data verification and data integrity are considered.

Actions are expected to demonstrate how they will provide concrete, evidence-based input feeding into standardisation processes (notably supporting interoperability and cyber security) and policy decisions (e.g. for spectrum policy).

Considerable progress will be made regarding real time control systems for automated driving.

Actions will contribute to more reliable processing of information for automated transport based on data fusion algorithms to combine V2V and V2X information with on-board sensor information.

Actions will contribute to opening up a services market, as well as advancing public interest applications based on data captured from automation processes concerning e.g. the driver, the vehicle and the journeys made.

Budget

50 miljoen euro (indicatief)

Begunstigden

Innovation action (IA): At least three legal entities. Each of the three must be established in a different EU Member State or Horizon 2020 associated country. All three legal entities must be independent of each other.

Meer infozie de de General Annexes bij het Horizon 2020 werkprogramma 2016-2017.

Opgelet: indienen in twee fasen – 2de deadline: 27 september 2017.

Info & contact

Nico Deblauwe

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

02 432 43 00

ndb@iwt.be

*****

Link naar het H2020 participant portal ...

Link naar het Smart, green and integrated transport werkprogramma 2016-2017 ...

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Lees meer
Volg ons