U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Calls >

H2020 – Facilitating public procurement of innovative sustainable transport and mobility solutions in urban areas (MG-4.4-2016)

Deadline

Doelstellingen

Specific Challenge:

Market demand for sustainable urban mobility solutions can be boosted by increasing purchaser (and indirectly end-user) awareness about technologies and processes used in implementing sustainable urban solutions. Urban areas concentrate demand for sustainable transport and mobility solutions (such as alternatively fuelled vehicles and supporting (refuelling) infrastructure) by public procurers. The procurement of innovation can support the broad market take-up of innovative solutions through the jointly planning (across borders) demand created by public procurers.

Scope:

Under this topic, support should be provided for the establishment of a number of cross-border networking activities that plan future public procurements of innovation (PPI [[PPI - Public procurement of innovative solutions means procurement where contracting authorities act as a launch customer for innovative goods or services which are not yet available on a large-scale commercial basis, and may include conformance testing.]]) and/or pre-commercial procurements (PCP [[PCP - Pre-commercial procurement means procurement of R&D services involving risk-benefit sharing under market conditions, and competitive development in phases, where there is a separation of the research and development phase from the deployment of commercial volumes of end-products.]]) of solutions that result in sustainable urban mobility, including vehicles corresponding to alternative fuels infrastructure as legislated in Directive 2014/94. Also actions funded here could complement those funded in the ELENA instrument in two ways: the preparatory public procurement activities funded in this topic could lead to ELENA applications, or the implementation of an ELENA action could be supported as part of the actions funded in this topic.

Proposals should be driven by clearly identified needs of the procurers, including life-cycle and cost-benefit assessments. It is envisaged that there will be a fairly small (about 5-10 organisations) consortium of public procurers that organises dissemination activities for a larger group of public procurers. Clear commitments from participants for a further Europe-wide take-up and rollout of results during and following the project are expected. Proposals could include new approaches for market consultations with suppliers, paying special attention to SME suppliers. Proposals should consider where possible strategies to plan and implement joint, cross-border procurement of solutions that are not yet available on a large-scale commercial basis and which entail a higher risk than purchasing products that are already commercially widely available.

Consortia should consist of public procurers or a group or multiple groups thereof, i.e. contracting authorities in the meaning of the public procurement Directives at all levels (local, regional, national and supra-national) that plan to establish implementation plans for improving the quality and efficiency of their public service offering by procurement of innovative solutions[[Broader applications possible in the reformed public procurement directives 2014/24/EU and 2014/25/EU]] for use in cities and communities. This includes both contracting authorities in the meaning of the public procurement directive for public authorities (2004/18/EC) and utilities (2004/17/EC), for example public transport operators, relevant ministries, utilities, communes and cities, police or fire brigades, e-government administrations, etc.

The activities funded by the topic do not finance the actual procurement(s) made by project consortia or their members.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 0.6 to 1 million each would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Expected Impact:

Actions will lead to:

― An executed plan over the project lifetime that contains at least the following:1) better harmonised (between the various procurers) and articulated technical specifications; and 2) new, joint approaches for doing the competitive dialogue and defining award criteria in the specific area(s) of common purchasing needs.

― Setting up 'buyers groups' of public procurers that undertake joint, cross-border or coordinated procurements.

― Exchanging experience in procurement practices and strategies (organising trainings and other information exchange tools) in the specific area(s) of common purchasing needs.

― A set of well-documented practices available for replication

― Increased awareness, capacity building and a demonstrated, increased public purchasing of innovative urban mobility solutions.

Delegation Exception Footnote:

This activity directly aimed at supporting the development and implementation of evidence base for R&I policies and supporting various groups of stakeholders is excluded from the delegation to the Innovation and Networks Executive Agency (INEA) and will be implemented by the Commission services.

Budget

2 miljoen euro (indicatief) 

Begunstigden

Coordination & support action (CSA): At least one legal entity established in an EU Member State or Horizon 2020 associated country.

Meer infozie de de General Annexes bij het Horizon 2020 werkprogramma 2016-2017.

Info & contact

Nico Deblauwe

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

02 432 43 00

ndb@iwt.be

*****

Link naar het H2020 participant portal ...

Link naar het Smart, green and integrated transport werkprogramma 2016-2017 ...

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons