U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > transport > calls >

EU City Facility

Deadline

Inleiding

De EU City Facility (EUCF) is een Europees initiatief ter ondersteuning van gemeenten/lokale autoriteiten, hun groeperingen en lokale overheidsinstanties die gemeenten/lokale autoriteiten in heel Europa samenvoegen, bij de ontwikkeling van investeringsconcepten om investeringen in duurzame energie te versnellen.

In de vorm van een subsidie van 60.000 euro financiert het EUCF diensten en activiteiten ter ondersteuning van de ontwikkeling van investeringsconcepten, zoals (technische) haalbaarheidsstudies, marktanalyses, analyses van belanghebbenden, juridische, economische en financiële analyses, risicoanalyses en verdere ondersteunende taken. De subsidie is niet bedoeld om investeringen rechtstreeks te financieren. Zij wordt gebruikt om toegang te krijgen tot diensten en om een investeringsconcept te ontwikkelen, dat een deur-opener kan worden voor vele vervolginvesteringen (zoals van ELENA, naar PDA's tot particuliere investeringen).

Doelstellingen

Het uiteindelijke doel is een aanzienlijke aantal van investeringsprojecten in duurzame energie op te bouwen in gemeenten, lokale overheden en lokale publieke entiteiten die gemeenten/lokale overheden in Europa samenvoegen. Om dit te bereiken zijn organisatorische, technische en financiële innovaties nodig, met name om de capaciteits- en capaciteitskloof voor kleine en middelgrote gemeenten te overbruggen.  
De specifieke doelstellingen van de EUCF zijn

  • het bieden van praktische, lokaal gewortelde technische en financiële expertise, geïnspireerd door de beste Europese praktijken, aan gemeenten, lokale autoriteiten en lokale overheidsinstanties die gemeenten/lokale autoriteiten samenvoegen om geloofwaardige en schaalbare investeringsprojecten op te zetten, die publieke en private investeringen moeten aantrekken;
  • de capaciteit van gemeentepersoneel op te bouwen om substantiële projectpijplijnen te ontwikkelen en hen te voorzien van instrumenten, netwerkmogelijkheden en mogelijkheden voor kennisoverdracht, die de uitvoering van het IC zullen vergemakkelijken en versnellen, onder meer via innovatieve financieringsmechanismen en het samenvoegen van projecten.
  • de toegang te vergemakkelijken, met name voor kleine en middelgrote gemeenten, tot particuliere financiering, EU-financieringsstromen en soortgelijke faciliteiten, zoals de Europese structuur- en investeringsfondsen, de EU-programma's voor steun voor projectontwikkeling en de Europese bijstand voor plaatselijke energie van de Europese Investeringsbank (EIB), en adviesdiensten zoals de EIB-advieshub, om de verwachte investeringen te realiseren en te versterken.
  • De succesvolle investeringsconcepten en de kennis van de EUCF-begunstigden gebruiken om meer dan 10.000 lokale overheden te bereiken, navolging aan te moedigen en verdere actie in Europese steden te katalyseren.

Begunstigden

Lokale autoriteiten

Info & contact

Alle info vind je op de website van het EU City Facility Management

Landenexperts worden geselecteerd om aanvragers en begunstigden technische ondersteuning te bieden in de nationale talen. Belgische aanvragers kunnen hun vragen stellen aan: ce.belgium@eufacility.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EUROPEAN URBAN CITY FACILITY - EUCF

Inleiding

De European City Facility is een financiële ondersteuning op maat van €60.000 die steden en gemeenten kunnen ontvangen voor het ontwikkelen van investeringsconcepten om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

Lokale besturen spelen een sleutelrol in de energietransitie. Ze hebben een groot potentieel om investeringsprogramma’s voor duurzame energie op te zetten (investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Ze spelen ook een grote rol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles en bij het mobiliseren van de financiële middelen die nodig zijn voor de energietransitie. Er zijn ook obstakels. In veel gevallen ontbreekt het aan geloofwaardige en voldoende uitgewerkte investeringsconcepten (inclusief een gedetailleerde beschrijving van het geplande investeringsproject en van de promotor(en) en lokale belanghebbenden, een juridische analyse, een economische en financiële analyse en stappenplan voor de investeringen). Een solide investeringsconcept is echter een eerste voorwaarde voor toegang tot verschillende financieringsbronnen.

Doelstellingen

Het European City Facility instrument verleent snelle, vereenvoudigde financiële ondersteuning (in de vorm van forfaitaire bedragen van 60.000 euro) en andere gerelateerde diensten aan steden en gemeenten om hen te helpen  investeringsconcepten te ontwikkelen op het gebied van energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn  haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses, risico-evaluatie, etc. De investeringsconcepten moeten aansluiten bij bestaande en politiek goedgekeurde klimaat- en energieplannen.

De investeringsconcepten die EUCF ondersteunt zijn geen eindresultaat, maar een eerste stap in de richting van een volwaardig bedrijfsplan en financieel plan en daaropvolgende mobilisatie van (lokale) investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Financieringsbronnen voor het vervolg van het project kunnen afkomstig zijn uit de particuliere sector, maar ook uit andere EU instrumenten zoals het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese structuur- en investeringsfondsen diverse faciliteiten voor bijstand bij projectontwikkeling, zoals de ELENA-faciliteit van de Europese Investeringsbank of nationale investeringsplatforms.

Goed om weten 

  • Projecttype

haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses, risico-evaluatie, etc.

  • Europese partners nodig?

Nee

  • Cofinanciering

Vast bedrag van € 60.000 per aanvraag

  • Aanvraagprocedure

Het aanvragen van een subsidie kunt u doen via de website van de EUCF.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen, namelijk een controle of u in aanmerking komt voor een subsidie en de daadwerkelijke aanvraag zelf. Het eerste onderdeel dient u zelf te voltooien en bestaat uit een vijftal vragen, die u antwoord geven op de vraag of u in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. In de kern komt het erop neer dat u een gemeente, lokale overheid, groepering daarvan of een publieke entiteit waarin gemeenten zich verenigen moet zijn. Tevens wordt verwacht dat er een energie- en klimaatstrategie bestaat en de investering vanuit de EUCF door een politiek relevant persoon (meestal burgemeester of andere politieke vertegenwoordiger) wordt ondersteund. De tweede stap is het doen van de aanvraag zelf, waarbij de vereiste documenten inclusief het plan dienen te worden ingeleverd.

De aanvraag dient in het Engels gedaan te worden (met uitzondering van de lokale energie- en klimaatstrategie).

De laatste aanvraagronde liep tot 30 september 2022. Of er een vervolg komt met nieuwe calls na deze periode is niet bekend. Houd hiervoor de EUCF-website in de gaten.

Budget

€ 4,1 miljoen

  • Lokale overheden
  • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Energie en klimaat
EU algemeen
Milieu
Regionaal beleid

Info & contact

Lees meer
Volg ons