U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Wegvervoer > Calls >

CEF Transport Blending Facility

Deadline

Inleiding

De doorlopende oproep tot het indienen van voorstellen voor de CEF Transport Blending Facility is op 15 november 2019 gepubliceerd. Deze omvat driemaandelijkse sluitingsdatums tot maart 2021, tenzij de begroting eerder zou zijn uitgeput. Subsidieaanvraagformulieren die door de aanvragers zijn ingediend, samen met aanvraagdossiers die door de uitvoerende partners zijn ingediend, worden na elke afsluitingsdatum door de Europese Commissie beoordeeld.

De eerste deadline is op 14 februari 2020.

Doelstellingen

De CEF Transport Blending Facility is een innovatieve aanpak ter bevordering van de substantiële deelname van particuliere investeerders en financiële instellingen aan projecten die bijdragen aan de ecologische duurzaamheid en efficiëntie van de transportsector in Europa. De CEF Transport Blending Facility ondersteunt twee gebieden die de agenda van de Commissie voor een schoon en digitaal transportsysteem zullen waarmaken:

 • Implementatie van het European Railway Traffic Management System (ERTMS)
 • Inzet van alternatieve brandstoffen

Budget

Het wordt geïmplementeerd via een samenwerkingskader tussen de Europese Commissie en de uitvoerende partners ter ondersteuning van blending-operaties, dat wil zeggen investeringen die het gebruik van subsidies en/of financiële instrumenten uit de EU-begroting combineren met financiering van de uitvoerende partners (via een lening, schuld, eigen vermogen of elke andere terugbetaalbare vorm van ondersteuning).

Met een budget van € 198 miljoen wordt de subsidiecomponent van de blendingactiviteiten onder de CEF Transport Blending Facility beheerd door het Innovation and Networks Executive Agency (INEA). Promotors kunnen de CEF-TBF-subsidies alleen aanvragen met de steun van de EIB of andere uitvoerende partners.

In het kader van de CEF Transport Blending Facility is de Europese Investeringsbank (EIB) de eerste betrokken uitvoeringspartner. De Europese Commissie onderhandelt momenteel over overeenkomsten om de betrokkenheid van andere potentiële uitvoerende partners te bepalen. De lijst van alle uitvoerende partners van de CEF Transport Blending Facility wordt gepubliceerd op de INEA-website.

Begunstigden

Twee soorten aanvragers kunnen hun voorstel indienen:

 • Een of meer lidstaten
 • Met instemming van de betrokken lidstaat (lidstaten), internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of openbare of particuliere ondernemingen of organen die zijn gevestigd in een EU-lidstaat, ondersteund door financiering van een uitvoerende partner.

Info & contact

Het aanvraagproces wordt beschreven in de call text en in de handleiding voor aanvragers, te vinden op deze website. 

Projectpromotors die geïnteresseerd zijn in adviesdiensten met betrekking tot financiering en blendingmogelijkheden in het kader van de CEF Transport Blending Facility, kunnen dergelijk advies via de EIAH ontvangen door een e-mailverzoek te sturen naar eiah@eib.org.

Voor meer informatie over deze oproep, kan je terecht bij het CEF-team van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (cef@mow.vlaanderen.be).

Meer lezen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons