U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Stage > Eu nieuws >

Wat bevordert volwasseneneducatie op de werkplek?

30 augustus 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Commissie heeft het finale rapport van haar werkgroep Onderwijs en Vorming inzake Volwasseneneducatie 2016-2018 gepubliceerd.

Wat bevordert volwasseneneducatie op de werkplek?

De rol van de werkgroep Onderwijs en Vorming inzake Volwasseneneducatie 2016-2018 was het vaststellen van beleid dat volwasseneneducatie op de werkplek bevordert en ondersteunt.

Het rapport gaat over:

• volwassenen die worstelen met lezen, schrijven, eenvoudige berekeningen maken en digitale hulpmiddelen gebruiken;

• volwassenen met gemiddelde vaardigheden die behoefte hebben aan bijscholing.

 

Het rapport 'Promoting adult learning in the workplace' presenteert de resultaten van de werkgroep. Het identificeert kernboodschappen voor beleidsontwikkeling samen met case-studies om nieuw denken te inspireren.

 

Gezien het snelle tempo van de technologische ontwikkelingen, de globalisering en de demografische tendensen, zijn voortdurende bijscholing en hervestiging zeer belangrijk geworden voor individuen, werkgevers, maatschappijen, landen en de EU als geheel. Volwasseneneducatie op de werkplek kan een belangrijke bijdrage leveren aan nationale en regionale vaardigheidsstrategieën, om ervoor te zorgen dat werknemers over de juiste vaardigheden beschikken om concurrerend te blijven en dat alle volwassenen blijven updaten en hun kennis en vaardigheden uitbreiden om inzetbaar te blijven en te spelen een volledige rol in de samenleving.

 

Volwasseneneducatie op de werkplek is een toegankelijke en aantrekkelijke manier voor volwassenen om de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben voor het leven te onderhouden en bij te werken, en een efficiënte en effectieve manier voor werkgevers om de vaardigheden van hun werknemers up-to-date te houden, hun personeel te motiveren en het behoud van personeel te verbeteren. Het is een economische en gerichte manier voor de lidstaten om hun productiviteit, innovatie en modernisering te verhogen, hun concurrentievermogen en werkgelegenheidspercentages te behouden en het algemene vaardigheidsniveau te verhogen. Het bevordert ook sociale en economische (her)integratie, inclusie, sociale cohesie en gelijkheid.

 

Om effectief beleid te kunnen voeren dat volwasseneneducatie op het werk bevordert, is

  • een engagement op lange termijn van alle belanghebbenden vereist, gekoppeld aan duurzame systemen voor rechtvaardige cofinanciering;
  • het vereist een effectieve coördinatie tussen belanghebbenden en systemen om voorzieningen aan te passen aan de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt en die van volwassen lerenden.
  • Er zijn ook passende mechanismen voor kwaliteitsborging en duidelijke governanceafspraken nodig, waaronder regelmatige monitoring en evaluatie.

 

Lees het rapport 'Promoting adult learning in the workplace'.

Maak een account aan

Volg ons