U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > stage > eu nieuws >

Ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd

21 augustus 2018 - door Simon De Wachter

Rapporteur Roberts Zile heeft zijn ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd. Wat staat erin?

Als onderdeel van het tweede mobiliteitspakket van november 2017, lanceerde de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de verordening 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten. De TRAN commissie van het Europees Parlement heeft nu haar ontwerpverslag hierop klaar. 

Ontwerpverslag over toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten gepubliceerd

Gelijkenissen met Commissievoorstel

Het ontwerpverslag van Rapporteur Zile is vrij gelijkaardig aan het voorstel dat de Commissie heeft voorgedragen. Een klein punt van verschil is dat Zile voorstander is van een gepast kader voor de toegang tot de internationale markt voor busvervoer, waardoor hij een iets minder liberale positie inneemt.

In zijn 36 amendementen stelt de rapporteur onder andere voor om: 

  • een liberalisering toe te laten van internationale en nationale busdiensten die respectievelijk meer dan 100 km en 120 km in vogelvlucht beslagen 
  • een nationale controleautoriteit het recht te geven om een zaak toegang tot een terminal te weigeren als deze toegang een contract met een openbaar vervoersdienst compromitteert. 
  • toegang voor een bepaalde periode te laten weigeren wanneer vervoersdiensten onder hun normale waarde worden aangeboden, om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. 
  • lidstaten de mogelijkheid te geven om toegang te limiteren voor busreizen in stedelijke of voorstedelijke gebieden of in gebieden waar openbare vervoersdiensten op contractuele wijze een exclusief recht hebben
  • terminals die in het bezit zijn van en enkel gebruikt worden door de eigenaars voor hun eigen diensten voor personenvervoer uit te zonderen van de liberaliseringsregels
  • lidstaten de mogelijkheid te geven om meer liberale regels aan te nemen dan de verordening wat betreft regelmatige nationale diensten

Daarnaast houdt de herziening van de verordening ook verband met de kwestie van cabotage. Rapporteur Zile stelt voor dat een lidstaat de regels voor cabotage kan laten gelden voor buitenlandse vervoerders wanneer deze operaties uitvoert op zijn territorium. Daarnaast wil Zile het artikel in het Commissievoorstel verwijderen dat handelt over machtiging van cabotage voor lokale excursies.

Volgende stappen

Het ontwerpverslag zal besproken worden op de vergadering van de TRAN commissie op 9 en 10 juli. De leden hebben dan tot 6 september om amendementen in te dienen. Een stemming over het ontwerpverslag en de ingediende amendementen zal naar verwachting plaatsvinden op 8 november. 

De Raad wordt ook verwacht om in de volgende maanden over het voorstel te debatteren, om zo tot een algemene oriëntatie te komen. Vervolgens kunnen onderhandelingen met het Europees Parlement (trialogen) van start gaan. 

Maak een account aan

Volg ons