U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > stage > eu nieuws >

Europees Parlement is voorstander van Europees minimumloon

07 september 2018 - door Kelly Digneffe

Op woensdag 14 september nam het Europees Parlement een niet-wetgevende initiatiefesolutie over sociale dumping aan. Het initiatief kwam er na de aankondiging van het Pakket Arbeidsmobiliteit van de Europese Commissie, maar uiteindelijk blijft het Europees Parlement neutraal over het voorstel van herziening van de detacheringsrichtlijn. Het Parlement toont zich wel voorstander van een Europees agentschap voor wegvervoer, een zwarte lijst, en een minimumloon in elke EU-lidstaat. Dit minimumloon moet zo'n 60% van het gemiddelde loon bedragen.

Europees Parlement is voorstander van Europees minimumloon

Neutraal over de herziening van de detacheringsrichtlijn

Guillaume Balas, een Frans europarlementslid van de sociaaldemocratische fractie was rapporteur. Bij aanvang pleitte hij ervoor om het principe 'hetzelfde loon en dezelfde sociale bescherming voor hetzelfde werk' realiteit te laten worden. Deze ambitie moest hij laten varen, maar desondanks was hij zeer blij met het resultaat.  

Drie actiedomeinen

In de resolutie komen drie actiedomeinen naar voor:

  • sterkere monitoring en coördinatie tussen en door de lidstaten
  • tekortkomingen in de regelgeving aanpakken zodat sociale en arbeidswetgeving gerespecteeerd worden op nationaal en EU-niveau
  • het principe van gelijke behandeling en non-discriminatie 

Drie concrete maatregelen

Het Europees Parlement vraagt drie concrete maatregelen:

  • een Europees agentschap voor wegvervoer
  • een zwarte lijst voor bedrijven die de regels aan hun laars lappen
  • de invoering van een minimumloon in elke Europese lidstaat. Ze stellen een minimumloon van zo'n 60% van het gemiddelde loon voor.

In België is het minimumloon niet wettelijk vastgelegd, maar wel in de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's). 

Meer lezen

U vindt hier de volledige tekst van de initiatiefresolutie over sociale dumping in de EU

Verwante berichten

Het Europees Parlement komt met een initiatiefrapport over sociale dumping

Themadebat sociale dumping in Beneluxparlement

Maak een account aan

DOSSIER

Herziening detacheringsrichtlijn

De nieuwe detacheringsrichtlijn is verschenen in het publicatieblad, dit dossier is nu afgerond. De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 30 juli 2020.

Lees meer
Volg ons