U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie stelt een verhoogd budget voor CEF voor

06 juni 2018 - door Simon De Wachter

Vandaag presenteerde de Europese Commissie zijn voorstel voor het toekomstige Connecting Europe Facility (CEF) programma voor de periode 2021-2027. De Commissie stelt een budget van 42,3 miljard euro voor, waarvan 30,6 miljard in transport-, 8,7 miljard in energie- en 3 miljard voor digitale infrastructuur.

Het voorgestelde budget van 42,3 miljard euro is een verhoging van 47% in vergelijking met het huidige CEF-programma. De nadruk ligt op de versterking van het milieu, de Commissie wil 60% van de CEF-middelen gebruiken voor het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. 

Daarnaast wil het de vervoers-, energie- en digitale sectoren beter integreren, zodat de decarbonisering en de digitalisering van de EU-economie worden versneld. Schone, elektrische mobiliteit, bijvoorbeeld, vergt een nauwe integratie van vervoer en energie. Andere voorbeelden zijn autonome mobiliteit, energie-opslag en slimme netten.

Europese Commissie stelt een verhoogd budget voor CEF voor

Vervoer: veilige, schone en geconnecteerde mobiliteit

CEF zal zich inzetten voor slimme, duurzame, inclusieve, veilige en betrouwbare mobiliteit, overeenkomstig met de voorstellen binnen de "Europa in beweging"-mobiliteitspakketten en het EU-beleid voor vervoersinfrastructuur (TEN-T). Zo zal voorrang worden gegeven aan milieuvriendelijke vervoersmiddelen (zoals het spoor) en de ontwikkeling van laadpunten voor alternatieve brandstoffenom bij te dragen tot een koolstofarm vervoer. De Commissie wil ook meer aandacht besteden aan de modernisering van het transportnetwerk om de veiligheid en betrouwbaarheid te verhogen. 

Als een concrete uiting van Europese solidariteit wordt een deel van het budget (11,3 miljard euro) gereserveerd voor lidstaten die in aanmerking komen voor het Cohesiefonds.

Voor het eerst zal CEF ook projecten voor gemengd civiel en militair vervoer ondersteunen (met een budget van 6,5 miljard euro) om het Europese vervoersnet aan te passen aan de militaire vereisten en de militaire mobiliteit in de EU te verbeteren. Dat is een belangrijke bijdrage tot een volwaardige defensie-unie in 2025, een politieke prioriteit van deze Commissie. 

Energie: betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam

Met behulp van CEF wil de Commissie de stap zetten naar een echte energie-unie en de energietransitie ondersteunen, in lijn met de voorstellen in het kader van Clean Energy for all Europeans. Dat zorgt ervoor dat Europa toonaangevend blijft in de overgang naar schone energie, overeenkomstig de politieke prioriteit van de Commissie-Juncker om wereldleider te worden op het vlak van hernieuwbare energie.

In deze context zal een deel van het budget de samenwerking tussen de lidstaten op het vlak van grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare elektriciteit stimuleren om de strategische opname van marktklare technologie te bevorderen. Het programma zal ook de belangrijkste trans-Europese netwerkinfrastructuur blijven ondersteunen met het oog op de verdere integratie van de interne energiemarkt, de verhoogde interoperabiliteit van grensoverschrijdende netwerken en sectoren, een snellere decarbonisering en een gewaarborgde energievoorziening.

Digitaal: breedbandnetwerk met hoge capaciteit

De CEF zal steun verlenen aan ultramoderne digitale infrastructuur als basis voor een goed functionerende digitale eengemaakte markt. De digitalisering van het Europese bedrijfsleven en de modernisering van onder meer vervoer, energie, gezondheidszorg en overheidsdiensten zijn afhankelijk van de universele toegang tot betrouwbare, betaalbare en kwaliteitsvolle netwerken met hoge en zeer hoge capaciteit. De vraag naar netwerken en infrastructuur met hoge capaciteit voor elektronische communicatie blijft stijgen en daarom gaat in de nieuwe CEF meer aandacht naar infrastructuur voor digitale connectiviteit.

Meer lezen?

Lees hier het persbericht van de Europese Commissie

Klik hier om de juridische teksten en factsheets te raadplegen

Lees hier de voorgestelde wijzigingen aan het Trans-European Transport Network (TEN-T)

Maak een account aan

Volg ons