U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Voor lokale besturen: Europese oproep tot technische bijstand voor de aanpak van energiearmoede

03 februari 2022 - door Kaatje Gevaert

De Europese Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) nodigt lokale overheden en/of organisaties die nauw samenwerken met lokale overheden uit alle 27 EU-lidstaten uit om een aanvraag voor technische bijstand in te dienen en steun te ontvangen bij de aanpak van energiearmoede.

  • Goedgekeurde  aanvragen krijgen tot 9 maanden lang ondersteuning op maat krijgen van deskundigen en het EPAH-team om hun energiearmoedeacties te ontwikkelen.
  • Deadline voor de indiening van je aanvraag is 1 maart
  • Die hier je aanvraag in
Voor lokale besturen: Europese oproep tot technische bijstand voor de aanpak van energiearmoede

Kan jouw gemeente iets doen aan energiearmoede?

Ja, jouw lokale overheid kan iets doen aan dit wijdverspreide probleem waar zoveel landen in Europa mee te maken hebben! Eén van de instrumenten die dit ondersteunt is de Energy Poverty Advisory Hub (EPAH), een toonaangevend EU-initiatief, geleid door de Europese Commissie. Het is een samenwerkingsnetwerk van belanghebbenden met als doel energiearmoede uit te bannen en de rechtvaardige energietransitie van lokale overheden in Europa te versnellen.

Hun missie is om een expertisecentrum op het gebied van energiearmoede in Europa te zijn voor lokale overheden en alle belanghebbenden die actie willen ondernemen om energiearmoede in Europa te bestrijden. Op de EPAH-website zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar om belanghebbenden te begeleiden bij het uitvoeren van concrete acties en het aanpakken van energiearmoede in hun lokale context.

Oproep voor technische bijstand

EPAH nodigt nu lokale overheden en/of organisaties die nauw samenwerken met lokale overheden uit alle 27 EU-lidstaten uit om hun aanvraag om technische bijstand in te dienen en steun te krijgen bij hun proces om energiearmoede aan te pakken.

Gegadigde aanvragers kunnen tot 9 maanden lang op maat gesneden ondersteuning krijgen van deskundigen en het EPAH-team om hun energiearmoedeacties te ontwikkelen.

De oproep staat open voor inzendingen tot 1 maart 2022. Meer informatie over de oproep vind je hier.

Meer info nodig over de oproep: je kan ook een van de webinars in jouw eigen taal volgen/herbekijken. Voor meer info zie: https://call.energypoverty.eu/#webinars

Achtergrond

Volgens de Europese Commissie is energiearmoede een situatie waarin huishoudens geen toegang hebben tot essentiële energiediensten. Het ramen van het niveau van energiearmoede in de Europese context en het effect op het welzijn van de burgers is complex. Energiearmoede kan verschillende vormen aannemen, van problemen om huizen warm te houden in de winter en comfortabel in de zomer, tot het onvermogen om energierekeningen te betalen om vele verschillende redenen.

In de meeste gevallen is energiearmoede het gevolg van een combinatie van verschillende factoren. De gevolgen van energiearmoede zijn ernstig en hebben betrekking op de gezondheid, het welzijn, de sociale integratie en de levenskwaliteit van het leven van de burgers.

De Europese Commissie heeft meerdere maatregelen voorgesteld om dit probleem aan te pakken. Het zijn de lidstaten die deze maatregelen moeten nemen. In 2020, werd de aanbeveling van de Europese Commissie inzake energiearmoede uitgebracht. Alle bestuursniveaus van worden uitgenodigd om beleid, maatregelen en acties te ontwikkelen om energiearmoede aan te pakken. Lokale overheden kunnen hierbij gedetailleerde en inzichtelijke perspectieven bieden, waardoor kwetsbare situaties, specifiek voor specifieke contexten en groepen inzichtelijk worden.

De aanpak van energiearmoede is voor veel overheden een prioriteit. Niettegenstaande hun vermogen en veerkracht om complexe sociale, economische en institutionele problemen aan te pakken, stelt het hen nog steeds voor complexe uitdagingen op verschillende niveaus, van het vaststellen van de omstandigheden voor energiearmoede (diagnose), tot het voorbereiden van doeltreffende antwoorden (planning) en het uitvoeren van concrete acties (uitvoering). Verschillende contexten kunnen verschillende configuraties van energiearmoede vertonen en treffen ook verschillende delen van de bevolking. Daarom zijn op maat gesneden acties en beleidsmaatregelen nodig, gebaseerd op de nauwkeurige identificatie van kwetsbare consumenten.

Meer weten over dit onderwerp? Geïnteresseerden kunnen ook deelnemen aan een online cursus over energiearmoede. De eerste EPAH-onlinecursus staat open voor alle belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in de aanpak van energiearmoede. Hij biedt een overzicht van energiearmoede vanuit een praktisch-politiek perspectief. Je kan  hem volgen in 22 verschillende talen.

Schrijf je vandaag nog in en vergroot je kennis: elearning.energypoverty.eu

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons