U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Toekomst cohesiebeleid: Raad ver weg van akkoord

30 november 2018 - door Nand De Klerck

Op 30 november komen de lidstaten bijeen om de toekomst van het cohesiebeleid te bespreken. Voorlopig staat een 'algemene aanpak' niet op de agenda, enkel een verkennend debat. Dat komt omdat de meningen over de verschillende verordeningen nog ver uiteen liggen. 

Toekomst cohesiebeleid: Raad ver weg van akkoord

Het voorzitterschap

De besprekingen worden gedaan op basis van een reeks voorstellen van het Oostenrijkse voorzitterschap. De delegaties zullen ongetwijfeld uitvoerig spreken over de overkoepelende verordening betreffende gemeenschappelijke bepalingen (Common Provisions Regulation), waarover het Oostenrijkse voorzitterschap de onderhandelingen in verschillende delen heeft verdeeld, met de nadruk op programmering en strategische planning, beheer en controle en het prestatiekader. De reden hiervoor is dat deze drie onderdelen noodzakelijk zijn om de nationale en regionale autoriteiten in staat te stellen de planning en programmering voor het volgende meerjarig financieel kader uit te voeren.

Discussie

De andere twee belangrijke dossiers zijn de verordening waarbij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds worden gecombineerd, en de verordening betreffende de Europese territoriale samenwerking. De lidstaten zijn tegen het voorstel om de grensoverschrijdende maritieme samenwerking af te schaffen, dat was een controversieel voorstel van de Europese Commissie.

De besprekingen zullen geen betrekking hebben op de verschillende budgetten (enveloppes) die voor de verschillende fondsen zijn voorzien, hoewel maatregelen kunnen worden verwacht, met name de drastische verlaging van de begroting van het Cohesiefonds (met ongeveer 46% in vergelijking met de huidige begroting).

De Europese Commissie wil absoluut de onderhandelingen doen slagen voor de verkiezingen in 2019. Indien dit niet lukt lopen de programma's weer grote vertraging op, zoals in de periode 2014 - 2020. 

Gezien de vertraging in het Europees Parlement over de verordening gemeenschappelijke bepalingen, als gevolg van het zeer grote aantal ingediende amendementen (meer dan 2.000), is de hoop op een interinstitutioneel akkoord vóór de inwerkingtreding steeds meer ijdele hoop.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons