U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Klimaat: wat leert het evaluatieverslag van de EU-adaptatiestrategie?

16 november 2018 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie publiceerde op 13 november 2018 haar evaluatierapport voor de EU-adaptatiestrategie voor klimaatveranderingen. De aanpassing van de EU-regio's en economische sectoren aan de gevolgen van de klimaatverandering is nu urgenter dan in de EU-adaptatiestrategie van 2013 wordt voorspeld


Volgens de Europese Commissie is een herziening van de strategie voorlopig niet aan de orde, toch kan deze doeltreffender op verschillende punten.

Klimaat: wat leert het evaluatieverslag van de EU-adaptatiestrategie?

Doel van EU-adaptatiestrategie (EC, 2013)

  • Maatregelen door de lidstaten bevorderen
  • Zorgen voor veerkrachtige maatregelen tegen klimaatverandering op EU-niveau
  • en een beter ge├»nformeerde besluitvorming.

Volgens de Commissie kan de strategie doeltreffender op het vlak van:

  • beperking van het risico op rampen;
  • integratie van aanpassing in het maritieme- en visserijbeleid van de EU en de kustregio's in het algemeen;
  • ontwikkeling en gebruik van instrumenten voor investeerders en verzekeraars om de klimaatverandering verder te integreren in hun risicobeheer; 
  • gebruik van particuliere investeringen; 
  • op het ecosysteem gebaseerde aanpassing (landbouwbehoud, groene infrastructuur, natuurbescherming).


Verder is de strategie in grote lijnen in overeenstemming met ander beleid en andere aanpassingsmaatregelen op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau, maar moet de samenhang met internationale beleidsmaatregelen en initiatieven worden versterkt.

25 lidstaten hebben een nationale adaptatiestrategie. Dit hoge aantal is mede dankzij de Europese structuur- en investeringsfondsen. Ook heeft het LIFE-programma 60 projecten rond klimaatadaptatie gefinancierd (184 miljoen euro).

Een andere stap voorwaarts is het opnemen van klimaatadaptatie in het Burgemeestersconvenant. In april 2018 hebben 1 076 burgemeesters uit 25 lidstaten het verdrag ondertekend en zich ertoe verbonden kwetsbaarheids- en risicobeoordelingen uit te voeren, en adaptatieplannen te ontwikkelen en er over te rapporteren.


Bron en meer lezen

Het persbericht van de Commissie met linken naar de evaluatierapporten en fiches voor de verschillende EU-lidstaten vind je op de website van de Europese Commissie (Europe is ready for climate impacts: Commission evaluates its strategy).

Maak een account aan

Volg ons