U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Urban Initiative lanceert eerste oproep ‘Innovatieve acties’

11 oktober 2022 - door Kaatje Gevaert

Met een indicatieve begroting van 50 miljoen euro is de eerste oproep van het programma European Urban Initiative (EUI) gericht op innovatieve projecten die gericht zijn op het Nieuwe Europese Bauhaus.

  • De oproep staat open vanaf 10 oktober 2022 en sluit op 19 januari 2023

European Urban Initiative lanceert eerste oproep ‘Innovatieve acties’

Inhoud van de oproep

Het EUI heeft officieel zijn eerste oproep voor innovatieve acties gelanceerd met een budget van 50 miljoen euro ter ondersteuning van New European Bauhaus-demonstratiemodellen! 

De oproep staat open tot 19 januari 2023. Steden worden uitgenodigd om hun innovatieve ideeën in te dienen en deel te nemen aan de weg naar duurzame stedelijke ontwikkeling.

Deze oproep bouwt voort op de kernbeginselen van het New European Bauhaus (NEB) initiatief. Projecten die een aanvraag willen indienen, moeten de waarden duurzaamheid, inclusiviteit en esthetiek maximaal belichamen.

Steden worden uitgenodigd om projectideeën in te dienen over vier geassocieerde thema's die het meest relevant zijn om het cohesiebeleid op grotere schaal te mobiliseren:

  • circulaire economie en koolstofneutraliteit
  • behoud van cultureel erfgoed
  • aanpassing van gebouwen voor betaalbare huisvestingsoplossingen
  • regeneratie van stedelijke ruimten

Wat voor soort projecten zoekt het European Urban Initiative?

1. Innovatief

Innovatieve acties ondersteunen proefprojecten die nergens anders in Europa zijn getest. Het gaat om een evolutionaire aanpak waarbij de innovatie ligt in de nieuwe elementen die aan het bestaande idee worden toegevoegd, of om een revolutionaire aanpak met volledig nieuwe oplossingen die nooit eerder op het betrokken beleidsgebied in de EU zijn getest. 

2. Participatief

Participatie en co-creatie met partners, relevante belanghebbenden en doelgroepen zijn essentieel voor de ontwikkeling en uitvoering van echt innovatieve en experimentele projecten.

3. Meetbaar

Een robuuste methodologie is nodig om de verwachte effecten te meten, evenals duidelijke en gekwantificeerde resultaten om de verwachte verandering in de lokale situatie als gevolg van het project vast te leggen.

4. Overdraagbaar en schaalbaar

Op basis van de lessen die uit het project zijn getrokken en die aan een breder publiek van beleidsmakers en praktijkmensen zijn meegedeeld, kunnen de innovatieve acties worden opgeschaald en overgedragen aan andere stedelijke gebieden in Europa.

5. Van goede kwaliteit

De voorstellen moeten gerechtvaardigd, realistisch, consistent en coherent zijn. Ze moeten ook doeltreffend kunnen worden beheerd, snel kunnen worden uitgevoerd en waar voor hun geld bieden.

Welke ondersteuning biedt EUI?

  • Financiering: Elk project kan maximaal 5 miljoen euro ontvangen. Een deel van deze toewijzing zal de overdracht van deze innovatieve oplossingen naar andere steden in Europa ondersteunen om een nog grotere maatschappelijke impact te hebben!
  • Kennis en capaciteitsopbouw: wij bieden een kennisomgeving voor steden om de toegang tot kennis te vergemakkelijken en de knowhow over duurzame stadsontwikkeling te delen! Wij zijn geïnteresseerd in het versterken van uw capaciteiten om dergelijke strategieën op een geïntegreerde en participatieve manier te ontwerpen.

Hoe bereid je je voor op de oproep?

Vanuit het programma European Urban Initiative is een breed scala aan ondersteuning beschikbaar om jou te helpen bij de voorbereiding en indiening van een voorstel voor de oproep. 

Bekijk de online begeleiding en de verschillende evenementen die worden georganiseerd om aanvragers te ondersteunen. 

Achtergrondinformatie 

In tijden van snelle verstedelijking wordt Europa steeds vaker geconfronteerd met ernstige stedelijke uitdagingen, variërend van de wereldwijde gezondheidscrisis en de opkomst van digitalisering tot maatschappelijke ongelijkheden, demografische veranderingen, klimaatverandering en aantasting van het milieu. Hoewel deze complexe, veelzijdige uitdagingen onder verschillende beleidsniveaus en sectoren vallen, fungeren steden als de belangrijkste motor voor het leveren van innovatieve oplossingen voor duurzame ontwikkeling in Europa. In dit verband is het initiatief Urban Innovative Actions opgezet om steden rechtstreeks te ondersteunen bij het experimenteren en testen van nieuwe oplossingen voor urgente stedelijke uitdagingen.

Naar de website van het European Urban Initiative

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons