U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

The European Capital of Innovation Awards

Deadline

Code

HORIZON-EIC-2021-iCapitalPrize

Doelstellingen

Het traditionele ecosysteem voor stadsinnovatie stelt zich open voor nieuwe innovatiemodellen waarbij de burger wordt betrokken. Steeds meer steden fungeren als proeftuin voor innovatie en voeren door burgers gedreven initiatieven om oplossingen te vinden voor hun relevante maatschappelijke uitdagingen.

Het publieke domein wordt in het bijzonder uitgedaagd om effectieve manieren te vinden om de mainstreaming van deze praktijken in het gewone stadsontwikkelingsproces te verzekeren. Succesvolle praktijken zijn met name cruciaal om de capaciteit van de stad te vergroten om nieuwe middelen, fondsen en talenten aan te trekken om de groei van baanbrekende innovaties te stimuleren. Bovendien stimuleren samenwerking en versterking van synergieën tussen innovatie-ecosystemen de ontwikkeling en veerkracht van steden om stedelijke uitdagingen aan te pakken.

Om deze reden zal de European Capital of Innovation Awards de rol van de steden als katalysator van het lokale innovatie-ecosysteem erkennen en nieuwe activiteiten stimuleren die gericht zijn op het stimuleren van baanbrekende innovatie.

Budget

Het budget voor deze oproep is 1 800 000 euro.

Begunstigden

De kandidaat-stad moet zich in een van de EU-lidstaten of een geassocieerd land met Horizon Europa bevinden. Zie het wedstrijdreglement voor meer informatie.

Voor de categorie Europese Innovatiehoofdstad moet de kandidaat-stad minimaal 250.000 inwoners hebben. In landen waar dergelijke steden niet bestaan, komen de grootste steden in aanmerking en kunnen ze slechts op één categorie van toepassing zijn, op voorwaarde dat hun bevolking minimaal 50.000 inwoners telt. De kandidaat-steden voor de categorie European Rising Innovative City moeten minstens 50.000 en maximaal 249.999 inwoners hebben.

Winnaars van voormalige edities van de European Capital of Innovation Awards, evenals de tweedeprijswinnaars van de editie die een jaar voorafgaand aan de huidige editie wordt georganiseerd, komen niet in aanmerking. Dit geldt niet voor steden met eerdere finalisten.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie contacteer NCP Flanders (info@ncpflanders.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons