U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism

Deadline

Code

TRANSFORMATIONS-04-2019-2020

Doelstellingen

De verschillende vormen van cultureel toerisme in Europa zijn belangrijke motoren van groei, banen en economische ontwikkeling van Europese regio's en stedelijke gebieden. Ze dragen ook bij tot het begrip van de identiteit en waarden van andere mensen door intercultureel begrip en sociale ontwikkeling in Europa te stimuleren door verschillende soorten cultureel erfgoed te ontdekken. Hoewel cultureel toerisme naar zijn aard uitnodigt tot grensoverschrijdende, regionale en lokale samenwerking, wordt het volledige innovatiepotentieel in dit opzicht nog niet volledig onderzocht en benut. Het ontwikkelingsniveau van cultureel toerisme tussen bepaalde regio's en locaties, waaronder die tussen de buurlanden in Europa, is nog steeds onevenwichtig. Achtergebleven afgelegen, perifere of geïndustrialiseerde gebieden blijven achter, terwijl gebieden met grote vraag op een niet-duurzame manier overbelast worden. Er is ook een aanzienlijke kenniskloof in termen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het fenomeen cultureel erfgoedtoerisme en over het inzicht in de bijdrage ervan aan culturele Europeanisering en economische en sociale ontwikkeling in Europa.

Door de mogelijkheden van cultureel toerisme op de natuurlijke en culturele locaties van Europa te verkennen, inclusief die met een industrieel erfgoed, moeten de voorstellen innovatieve strategieën en proefoplossingen voorstellen voor succesvolle en duurzame grensoverschrijdende, regionale en lokale samenwerking in cultureel toerisme, inclusief die voor management, opleiding en diensten. Verschillende opties voor het gebruik van de structuurfondsen van de EU moeten worden onderzocht. Minderheidsculturen en -regio's, evenals stedelijke gebieden die momenteel minder aantrekkelijk zijn voor cultureel toerisme, moeten speciale aandacht krijgen in voorgestelde strategieën en proefactiviteiten. Verder moeten voorstellen plaatsgerichte en participatieve benaderingen omvatten om de relaties tussen intra-Europees cultureel toerisme en Europeanisering en hun impact op identiteiten en het gevoel van verbondenheid te onderzoeken. Strategieën voor grensoverschrijdende samenwerking kunnen verder kijken dan EU-lidstaten en geassocieerde landen en kunnen bij voorkeur partnerschappen omvatten tussen EU- en niet-EU-landen van de Balkan, de oostelijke buurlanden of de Middellandse Zee. Voorgestelde oplossingen moeten worden ontwikkeld en getest in brede en gediversifieerde partnerschappen van belanghebbenden. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ondernemers in de toeristische sector, het MKB, regionale en lokale overheden en gemeenten, instellingen en organisaties die burgers vertegenwoordigen die in de getroffen gebieden wonen. Bovendien moet het betrekking hebben op opkomende Europese netwerken van erfgoedsites zoals de European Heritage Label-sites of Europese culturele routes. Innovatieve statistische methoden, hulpmiddelen en indicatoren, evenals kwalitatieve concepten voor het meten en begrijpen van de verschillende effecten van cultureel toerisme moeten ook worden ontwikkeld en getest.

Budget

4 miljoen euro.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

manhei.to@fwo.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons