U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Wojciechowski kan Parlement niet overtuigen

02 oktober 2019 - door Simon De Coster

Kandidaat-Commissaris voor Landbouw en Plattelandsbeleid Janusz Wojciechowski onderging op dinsdag zijn hoorzitting in het Europees Parlement.

  • Ruimte voor verbetering in voorstellen GLB post-2020
  • Over het algemeen een zwakke indruk
  • Fracties sturen bijkomende schriftelijke vragen uit
Wojciechowski kan Parlement niet overtuigen

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kwam uiteraard uitvoerig ter sprake tijdens de zitting. In het voorstel van zijn voorganger Phil Hogan worden directe betalingen geheroriënteerd en geleidelijk aan afgebouwd. Dat moet het nadeel voor kleine boerderijen wegwerken, maar betekent wel een veel kleinere financiële enveloppe voor het landbouwbeleid.

Wojciechowski gaf aan grotendeels achter het voorstel te staan. Toch staat hij open voor ideeën om het voorstel nog te verbeteren. Daarvoor kijkt hij naar het Europees Parlement, boerenorganisaties, het middenveld en NGO’s. Hij beloofde wel al overgangsmaatregelen om de overstap naar de nieuwe programmaperiode te begeleiden.

Bij sommige Europarlementariërs leeft de vrees dat we afstevenen op een hernationalisatie van het GLB. Wojciechowski wil dit absoluut vermijden. Daarom is er volgens hem nood aan dialoog om oplossingen te vinden. Hij blijft wel achter de voorgestelde besparingen uit het oorspronkelijk voorstel staan.

Betere bescherming van boeren

De Pool wil meer doen om Europese boeren te beschermen. Niet alleen bij crisissituaties, maar ook bij bijvoorbeeld handelsakkoorden. Gevraagd naar mogelijk negatieve gevolgen van het Mercosur akkoord, benadrukte Wojciechowski dat boeren hier geen slachtoffer van mogen worden. Ook in de schriftelijke antwoorden gaf hij al aan dat Europese regels en standaarden niet onderhandelbaar zijn. Een impactstudie moet volgend jaar de gevolgen in kaart brengen.

Ook in de overgang naar een ‘groene landbouw’ wil de kandidaat-Commissaris kleine en familieboerderijen ondersteunen. Zo wil hij 30% van de fondsen voor plattelandsontwikkeling voorzien voor boeren die inspanningen doen voor milieu, klimaat en dierenwelzijn.

Daarbovenop beloofde de Pool een nieuw verslag over de staat van landbouw in de Europese Unie. Dat rapport moet een beter beeld schetsen van onder meer het aantal boeren en boerderijen, hun demografische situatie en het probleem van generationele vernieuwing.

Niet overtuigend genoeg

De Pool kon de AGRI en ENVI commissies van het Europees Parlement voorlopig nog niet overtuigen. Over het algemeen maakte hij een zwakke indruk en waren zijn antwoorden vaak ook te vaag. Bovendien kwam het onderwerp plattelandsbeleid amper ter sprake.

Zowel de EVP als de S&D en Renew Europe willen bijkomende schriftelijke vragen stellen. Op basis daarvan nemen ze zijn kandidatuur opnieuw in overweging. Renew Europe sluit zelfs een tweede hoorzitting niet uit.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons