U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad in eindsprint naar Gemeenschappelijke Bepalingen

23 april 2019 - door Simon De Coster

De onderhandelingen over de befaamde Gemeenschappelijke Bepalingen slepen al een tijdje aan. De Raad boekte nu echter wel grote vooruitgang richting een eigen onderhandelingspositie.

 • Overkoepelende bepalingen voor zeven fondsen
 • COREPER bereikt akkoord over blok 6 van de bepalingen
 • De Raad verwacht eind mei akkoord over het laatste onderdeel
Raad in eindsprint naar Gemeenschappelijke Bepalingen

Waarvoor dienen de bepalingen?

De Europese Commissie stelde in 2018 voor om gemeenschappelijke regels op te stellen voor zeven fondsen met gedeeld beheer. Ook bepaalde structuur- en investeringsfondsen (zoals ESF+, EFRO, Cohesiefonds) vallen hier dus onder. De onderhandelingen over die Common Provisions Regulation zijn een werk van lange adem. Eerder dit jaar liep een eerste triloog al vast. Na intensieve onderhandelingen in de Raad komt er toch schot in de zaak.

 

Wat staat er in blok 6?

Binnen het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER) kwam er een akkoord over blok 6. In dat deel komt het financieel beheer en raamwerk van de fondsen aan bod. De lidstaten onderhandelden vooral over volgende punten:

 • De voorwaarden voor een opschorting van betalingen: men besliste dat een onderbouwd advies van de Commissie voldoende is
 • Het jaarlijks aantal betaalaanvragen: het Roemeens voorzitterschap legde dit vast op 7 per jaar
 • De termijn waarbinnen de Commissie financiële correcties kan maken: op vraag van de netto-bijdragers werd dit van 12 naar 9 maanden teruggeschroefd

 

De andere blokken

Tijdens eerdere onderhandelingen vond de Raad ook al een akkoord over de volgende andere blokken:

 • Blok 1: Partnerschappen
 • Blok 2: Ex-ante voorwaarden
 • Blok 5: Controles en audits
 • Blok 3: Monitoring, communicatie en zichtbaarheid
 • Blok 4: Ondersteuning

Enkel over blok 7 moet nog een akkoord gevonden worden. Dat blok gaat over de definities die gebruikt worden in de bepalingen. Het COREPER hoopt hierover eind mei een akkoord te vinden. In dat geval heeft de Raad een onderhandelingsmandaat waarmee het in gesprek kan gaan met het Europees Parlement.

Het parlement bereikte eerder al een akkoord over alle onderdelen. De triloog om tot een gemeenschappelijk akkoord te komen start echter pas tegen het einde van het jaar. Belangrijk is om het onderscheid te maken tussen de overkoepelende Gemeenschappelijk Bepalingen enerzijds, en de individuele programma's zelf. Zo vond de Raad nog voor het Europees Parlement een akkoord over het individuele EFRO en Cohesiefonds. Ook daarvan zal de triloog dit najaar starten.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons